mémé lietuviškai

mémé vertimas senelė, bobutė, toks pat, tas pats, kaip tik tas, ir, net, tas pats, pats, panašiai, taip pat, tas pats, irgi, taip pat, tuo pat metu, vienu kartu, nepaisant to, tačiau, verčiau, vis dėlto, vis tiek, vis vien, aiškiai, be abejo, iš tiesų, o kaipgi, patikimai, tikrai, tikriausiai, tvirtai, žinoma, iš tikrųjų!, Memas

 • tout de même (adv.) vis tiek, vis dėlto, kad ir kaip būtų, bet kuriuo atveju, gerai, priimtinas, puiku, sveikas, taip, tinkamas, be abejo, žinoma, o kaipgi, tikriausiai, patikimai, tvirtai, iš tiesų, tikrai, aiškiai, klausau
 • tout de même! () iš tikrųjų!
 • de la même façon (adv.) taip pat, panašiai
 • de même (adj.) taip pat
 • de même (adv.) irgi, taip pat
 • de même () tas pats
 • au même moment (adv.) vienu metu
 • mettre sur le même plan (v.) palyginti, lyginti, prilyginti, laikyti lygiu
 • même si () net jeigu
 • en même temps (adj.) vienu metu
 • en même temps () vienu kartu, tuo pat metu
 • lui-même () pats, save, savæs, sau, savimi, savyje, -s, -si-, savęs, pats vienas

-même sinonimai en main propre, en mains propres, en personne, -mêmes, personnellement

mémé sinonimai bonne-maman, grand-maman, grand-mère, mamie, mammy, mémère

même sinonimai toi-même, vous-même, ressemblant, semblable, similaire, aussi, de plus, encore, en outre, exactement, ex æquo, jusque, néanmoins, précisément, tel, voire, jusqu'à  , analogue, commun, constant, égal, ejusdem farinae, équivalent, homogène, identique, pareil, propre, semblable, similaire, uniforme, exactement la même, exactement le même, identique

Netoliese mémé esantys žodžiai