hydrogène lietuviškai

hydrogène vertimas vandenilis, vandenilis

  • Peroxyde d'hydrogène Vandenilio peroksidas
  • Sulfure d'hydrogène Sieros vandenilis
  • Cyanure d'hydrogène Ciano vandenilis
  • Potentiel hydrogène Vandenilio potencialas
  • bombe thermonucléaire à hydrogène (n.) vandenilinė bomba
  • production d'hydrogène (n.) vandenilio gamyba
  • bombe à hydrogène (n.) vandenilinė bomba
  • Économie hydrogène Vandenilio ekonomika

hydrogène sinonimai H  

Netoliese hydrogène esantys žodžiai