tegn lietuviškai

tegn vertimas rašmuo, požymis, ženklas, simbolis, emblema, herbas, įkaltis, įrodymas, žodis, posakis, išraiška, þenklas, rodiklis, judėjimas, eiga, mostas, judesys, gestas, mechanizmas, pranašiškas ženklas, akivaizdus pavyzdys, apraiška, signalas, signalizatorius, Ženklas

  • med tegn (adv.) simboliškai
  • vise tegn til bedring () reaguoti, priešgyniauti, priešintis, atsakyti, pasiduoti
  • (kjenne)tegn, antydning (n.) požymis, ženklas
  • gi tegn til å komme (v.) mostelėti, pirštu pakviesti
  • gjøre tegn () gestikuliuoti, mosikuoti rankomis, mostelėti, duoti ženklą, pamoti, mostu duoti ženklą
  • sette tegn på þymëti, žymėti
  • være et tegn på (v.) rodyti, reikšti
  • Diakritisk tegn Diakritiniai ženklai
  • Kinesiske tegn Kinų raštas

tegn sinonimai bevegelige deler, bevegelse, beviser, bevismateriale, emblem, forvarsel, gangverk, merke, pant, prov, rørsle, signal, signallys, spor, symbol, teikn, uttrykk, varsel, vink, vitnesbyrd, ytring

Netoliese tegn esantys žodžiai