rette lietuviškai

rette vertimas pamatyti, nusitaikyti, nukreipti, prisitaikyti, atitikti, skaièiuoti taðkus, sumuoti rezultatus, ištaisyti, taisyti, vadovauti, reguliuoti, režisuoti, įvertinti pažymiu, ávertinti paþymiu

 • rette seg ut (v.) atsitiesti, išsitiesti, sutvarkyti
 • legge seg godt til rette (v.) įsitaisyti, prisiglausti, priglusti
 • i det rette perspektiv () objektyviai, neobjektyviai
 • i sitt rette sinn () protingas, sveiko proto
 • legge til rette (v.) suorganizuoti, suveikti
 • rette mot (v.) laikyti ginklą nukreiptą į
 • rette mot () nutaikyti, nusitaikyti, nukreipti, stebeilyti, spoksoti, įbesti akis, sužiurti
 • rette (seg) ut, rulle ut (v.) išsitiesti
 • finne seg til rette (v.) jaustis kaip namie
 • finne seg til rette () sureguliuoti, atsistoti ant kojų, prisitaikyti, laikytis ramiai, šaltakraujiškai, laikytis ramiai/šaltakraujiškai, aklimatizuotis, apsiprasti
 • med rette (adv.) teisingai, teisėtai, gerai
 • nettopp det rette kaip tik
 • rette opp (v.) atšaukti, panaikinti, pakeisti, pataisyti, patikslinti, koreguoti, sureguliuoti
 • rette opp () kompensuoti, padengti, atsiteisti, atlyginti nuostolius, atitaisyti, atlyginti
 • rette mistanke mot (v.) inkriminuoti
 • rette oppmerksomheten mot () iškelti, pasiūlyti
 • rette ut (v.) išlyginti, ištiesinti, eiti tiesiai
 • sette seg til rette () įsitaisyti
 • rette på (v.) ištaisyti, pataisyti, pašalinti, atitaisyti, pastatyti ant kojų
 • rette på () sutaisyti, taisyti, pataisyti, suremontuoti
 • rette seg etter (v.) sekti, eiti iš paskos, pasekti, klausyti, atkreipti dėmesį, paisyti, kreipti dėmesį į, paklusti
 • rette seg etter () elgtis pagal, remtis, spręsti pagal, pasikliauti
 • rette søkelyset mot (v.) pabrėžti, išryškinti, parodyti

rette sinonimai sette karakter på, avhjelpe, dirigere, forbedre, føre regnskap med poengtallet, gjøre godt igjen, henlede, i samsvar med være, kontrollere, korrigere, lede, regissere, rette/bøte på, rette/føye seg slavisk etter, rette/stille inn, rette mot, rette opp/på, sikte, sikte på, styre, tilpasse seg

Netoliese rette esantys žodžiai