plage lietuviškai

plage vertimas sielvartas, vargas, kankynė, negalavimas, erzinimas, pykinimas, tai, kas erzina, dirgiklis, varginimas, puldinėjimas, bausmė, rykštė, blogis, yda, blogybė, rūpintis, rūpėti, kamuoti, erzinti, pykinti, paprašyti, sutrukdyti, nervinti, trukdyti, varginti, įsibrauti, supykinti, suerzinti, pulti, užpulti, užversti, įkyrėti, grizinti, įkyriai kaulyti, kankinti, neraminti, apgulti, apsupti, apipilti, kabinėtis, kibti prie, neduoti ramybės, vaidytis, peštis, kvaršinti galvą, kabinėtis/kibti prie, puldinėti, persekioti, apimti, kančia, kankynė, prakeiktis, pragaištis

  • pest og plage (n.) kas įkyrus, varginantis, įkyruolis, įgrisėlis, gyva bėda, antplūdis, galybė
  • pest og plage, uting (n.) kas įkyrus, varginantis, įkyruolis, įgrisėlis, gyva bėda

plage sinonimai kval, lidelse, pine, seigpining, irritasjon, lidelse, onde, ondskap, opphisselse, pest, seigpining, sjikane, svøpe, tortur, trakassering, ulykke, angripe, antaste, avspore, bekymre, bekymre seg, beleire, besette, bry, bry en med, bry seg om, ergre, erte, forfølge, forstyrre, hjemsøke, irritere, krangle, kringsette, mase, mase på, nedrenne, opprøre, overfalle, overvelde, pine, pirre, sjenere, sjikanere, skade, smerte, spøke, stryke mot hårene, torturere, trakassere, trenge seg på, trette, uleilige, uroe

Netoliese plage esantys žodžiai