fast lietuviškai

fast vertimas kietas, varginantis, alinantis, sekinantis, sunkus, vargingas, tvirtas, užkietėjęs, amžinas, pastovus, vienodas, nekintantis, nepajudinamas, pritvirtintas, ištikimas, lojalus, tvirtai nustatytas, griežtas, nuolatinis, įprastinis, taisyklingas, normalus, paprastas, lygus, tolygus, ramus, santūrus, sustabarėjęs, nustatytas, vieningas, vientisas, tiesiai, aiškiai, atvirai, tvirtai, neabejotinai, atsparus, nepralaidus, sulaikytas, sustabdytas, prikaustytas, prirakintas, atsparus, nepralaidus, sustingęs, uždarytas, patikimas, tvirtas, masė, medžiaga, nekilnojamasis turtas, šlamštas, turtas, asmeniniai daiktai, nuosavybė, žemės sklypas

 • (tro)fast (adj.) atsidavęs, ištikimas, lojalus, teisingas, tikslus
 • fast besluttet () nusiteikęs, tvirtas, nepalenkiamas, tvirtai pasiryžęs
 • fast besluttet på () tvirtas, nepalenkiamas, užsispyręs kaip velnias
 • fast bestemt på (adj.) ryžtingas, nusistatęs, atkaklus, tyčinis, iš anksto apgalvotas
 • fast brensel () kietasis kuras
 • ikke fast () elastingas, elastinis, lankstus, nepastovus, besikaitaliojantis
 • pant i fast eiendom (n.) hipoteka, nekilnojamojo turto įkeitimas
 • binde fast (v.) uždaryti, pritvirtinti, įsmeigti, pakabinti, įtaisyti, pririšti, prikabinti
 • det å holde fast ved (n.) prilipimas, laikymasis
 • fast bestemt (adj.) užkietėjęs, nusiteikęs, tvirtas, nepalenkiamas, tvirtai pasiryžęs
 • fast bestemt () iš visų jėgų, dantis sukandus, iš paskutiniųjų
 • fast eiendom () nekilnojamasis turtas, šlamštas, nuosavybė, turtas, žemės sklypas
 • fast grep (n.) nusitvėrimas, sugniaužimas, gniaužtai, rankena, rankenėlė, supratimas, suvokimas
 • fast grunn () žemė, sausuma, dirva
 • fast kunde (n.) nuolatinis klientas
 • fast kunde () nuolatinis lankytojas
 • fast legeme () trijų matmenų kūnas
 • gripe med et fast grep (v.) sugniaužti, gniaužti
 • ha fast følge () bendrauti, užmegzti pažintį, rimtai draugauti, trankytis
 • henge fast ved (v.) kabintis, lipti, šlietis
 • holde (seg) fast (v.) laikytis už
 • holde fast på () neišleisti iš rankų, užsispirti, atkakliai ką daryti, eiti pirmyn, stengtis iš visų jėgų
 • holde seg fast i (v.) nutverti, sugriebti
 • journalist med fast spalte (n.) apžvalgininkas
 • gjøre fast (v.) fiksuoti, sutvirtinti, stabilizuoti, uždaryti, pritvirtinti, įsmeigti, pakabinti, įtaisyti
 • henge fast (v.) paremti, remti, užstoti, lipti
 • holde (seg) fast, henge i laikytis už
 • holde fast ved (v.) laikytis ko, laikytis, neapleisti, užsispirti, atkakliai ką daryti, eiti pirmyn, stengtis iš visų jėgų
 • holde fast ved () paremti, remti, užstoti, lipti
 • i fast form (adj.) kietas
 • klebe fast (v.) priklijuoti, suklijuoti
 • klemme fast (v.) suveržti, įstrigti
 • klemme fast () padaryti nejudamą, atimti galimybę judėti, prismeigti, prispausti
 • klemme fast i (v.) prisiverti, priverti
 • fast plass () įprastinė vieta
 • bli sittende fast () įvaryti, įstrigti, kyšoti
 • besøke fast (v.) dažnai lankytis
 • brenne seg fast () įdeginti ženklą
 • fast stoff (n.) solidumas, kietasis kūnas
 • fast uttrykk (n.) savita kalba, posakis, idioma, pastovus junginys
 • som angår fast bolig (adj.) reikalaujantis gyventi vietoje, sėslumo
 • sang med fast rytme (n.) smagi melodija, ritmas, ritmo jausmas
 • sette fast () pašalinti iš žaidimo, netikėtai užklupti, sukirsti, išaiškinti, užklupti ką, užklupti nepasiruošusį
 • sette fast i () uždegti, sužadinti
 • sitte fast () įklimpti, prilipti, užstrigti, klijuotis, klijuoti, priklijuoti, suklijuoti, įstrigti, užsikirsti
 • spenne fast () prisirišti, prisisegti
 • stå fast ved () laikytis, nepasiduoti, priešintis
 • surre fast (v.) pririšti, surišti virve, pririšti/surišti virve
 • sette seg fast (v.) įklimpti
 • sette seg fast () sugesti, sugadinti, sulūžti, užsikirsti
 • slå noe fast så det sitter () įkalti į galvą, pabrėžti
 • som fast uttrykk (adj.) idiomatinis, savitas, tikras
 • stå helt fast () sumaišyti, maišyti, apstulbinti, sugluminti
 • ta et fast grep i (v.) gniaužti
 • være som naglet fast (v.) kniedyti, sukniedyti, įbesti
 • The Fast and the Furious Greiti ir įsiutę

-fast sinonimai –fast, –sikker, -tett

fast sinonimai forsvarlig, sikker, solid, stasjonær, ubevegelig, anstrengende, avgjort, fastgjort, fastlagt, fastlåst, festet, flat, foreskrevet, glatt, hard, i fast form, jevn, konstant, lojal, meget bestemt, obligatorisk, regelmessig, regulær, robust, rolig, sammenhengende, seig, slitsom, solid, stabil, stø, tro, trofast, ubrutt, unyansert, utmattende, vane-, vanemessig/-bundet, vanlig, vanskelig, varig, vedvarende, ytterst krevende, bestemt, direkte, rett, rett på, rett ut, solid, standhaftig, sterkt, trofast

–fast sinonimai bundet, -bundet, -fast, innesperret, sengeliggende, -sikker, –sikker, -tett

Netoliese fast esantys žodžiai