drive lietuviškai

drive vertimas energija, veržlumas, išsklaidyti, nuvaikyti, nubaidyti, pašalinti, bastytis, raginti, kurstyti, skatinti, pastūmėti, pakartoti, kartoti, repetuoti, dirbti, gaišuoti, atidėlioti, vilkinti, varyti, užsitrenkti, užtrenkti, plaukti, nešti pasroviui, plūduriuoti, plukdyti, priversti, šlaistytis, slampinėti, stoviniuoti, slankioti, dykinėti, trainiotis, užsiimti, nuklysti, nukrypti, paklysti, plaukti/nešti pasroviui, reguliuoti, režisuoti, verstis, suorganizuoti, suveikti, sumanyti, organizuoti, vadovauti, smūgis, smogti pirmą kartą

 • drive dank (v.) dykinėti, bastytis
 • drive hor (v.) turėti nesantuokinių santykių
 • drive bort (v.) priversti bėgti, trauktis, išsklaidyti, nuvaikyti, nubaidyti, išsiskirstyti, išskirstyti
 • drive det til noe () prasimušti, suklestėti, pasisekti, pavykti, savo pasiekti, nugalėti visus sunkumus, kam pasisekti, aukštai iškilti, padaryti karjerą
 • drive en gård (v.) auginti, puoselėti, dirbti žemę, ūkininkauti
 • drive etterforskning () klausti, teirautis
 • drive fram (v.) varyti, stumti, spausti
 • drive gatehandel (v.) prekiauti išnešiotinai
 • drive korridorpolitikk (v.) prilipti prie, mėginti paveikti
 • drive med () kuistis, čiupinėtis, krapštytis, slampinėti
 • drive med flisespikkeri (v.) kivirèytis, rietis, rūpintis/ginčytis dėl smulkmenų
 • drive med flisespikkeri/ordkløveri () rūpintis, ginčytis dėl smulkmenų, kivirčytis, kivirèytis, rietis, rūpintis/ginčytis dėl smulkmenų
 • drive med matauk (v.) atidėti, taupyti
 • drive piratvirksomhet (v.) transliuoti pažeidžiant autorines teises, išleisti, išleisti/transliuoti pažeidžiant autorines teises
 • drive sammen (v.) suginti, suvaryti
 • drive sporadisk (v.) mėgėjiškai užsiiminėti
 • drive videre () paskatinti, neleisti sustoti, skatinti veikti toliau, skatinti
 • drive gjøn med (v.) šaipytis iš, pajuokti, šaipytis, pašiepti, juoktis, pasijuokti iš, išjuokti
 • drive gjøn med () šaipytis iš, juoktis iš, apgaudinėti, mulkinti, mulkinti ką
 • drive ned (v.) pataikyti, įvaryti, išvaryti, trenkti, suduoti, smogti, mušti, pataikyti į
 • drive omkring (v.) melžti, būti išlaikytiniu, prašinėti, tinginiauti, šlaistytis, slampinėti, stoviniuoti, slankioti, dykinėti, trainiotis
 • drive sabotasje (v.) pakirsti, sabotuoti
 • drive tilbake (v.) atmušti, atremti
 • drive ulovlig jakt (v.) brakonieriauti
 • drive ut (v.) išvaryti piktąsias dvasias
 • drive valgkamp (v.) vesti rinkiminę kampaniją
 • drive vekk () atsimušti, atsiginti, sulaikyti, atmušti, atremti
 • gå og drive omkring () kuistis, čiupinėtis, krapštytis, slampinėti
 • Integrated Drive Electronics ATA
 • Sega Mega Drive
 • gå og drive (v.) neskubėti, gaišuoti
 • gå og drive () plaukti pasroviui, bastytis

drive sinonimai arrangere, dirigere, kontrollere, lede, legge til rette, praktisere, regissere, sette i scene, slag, styre, utøve, være hjernen bak, driv, handlekraft, pågangsmot, anstifte, arbeide, blåse, daffe, dille og dalle, drive/flakke omkring, drive/jage vekk, drive bort, drive omkring, egge, flyte, fordrive, fyke, gå og henge, gå og henge/drive/slenge, henge, holde prøve, jage, jage bort/ut, jage vekk, jobbe, komme på avveier, la arbeide, luske, oppmuntre, provosere, sette i gang, skremme bort, slappe av, slenge, slentre, spre, ta det med ro, tilskynde, tvinge, ut-/bortvisning, utsette, utstøting, utøve, øve inn

Netoliese drive esantys žodžiai