dårlig- lietuviškai

dårlig- vertimas žemesnis, menkas, niekingas, smulkus, vargšas, vidutiniškas, pusėtinas, amoralus, nedoras, fantastiškas, nematytas, neblogas, kaip ne šio pasaulio, nuostabus, puikus, aukščiausios kokybės, veriantis, labai vykęs, šaunus, sugedęs, nemalonus, neįtikinantis, nevykęs, neįtikinamas, silpnas, sergantis, nesveikas, blogas, grėsmingas, prastas, ligotas, blogai, išpaikintas, blogas, sugedęs, pašvinkęs, nebetinkamas, prastai, menkai, blogai, nemalonus, nesveikas, sergantis, blogas, nedoras, sugedęs, didelis, rimtas, žalingas, piktas, kenksmingas

 • bli dårlig (v.) būti priimtam, patikti, pavykti
 • dårlig ernæring (n.) prasta mityba, pusbadžiavimas
 • av dårlig kvalitet (adj.) žemesnio negu reikiamo lygio, netinkamas, menkas, palaikis, niekingas
 • behandle dårlig (v.) stumdyti, visur varinėti, blogai, žiauriai elgtis su, nenusileisti, priešintis, blogai/žiauriai elgtis su
 • det å være dårlig likt (n.) nepopuliarumas
 • dårlig behandling (n.) blogas, žiaurus elgesys, blogas/žiaurus elgesys
 • dårlig fordøyelse (n.) nevirškinimas, virškinimo sutrikimas, blogas virškinimas
 • dårlig form (n.) negalavimas
 • dårlig gjengitt (adj.) supainiotas, iškraipytas
 • dårlig gjort (adj.) nedoras, žemas, menkas, palaikis, niekingas
 • dårlig hjelp (n.) pakenkimas, meškos paslauga
 • dårlig likt (adj.) nepopuliarus, nemėgstamas
 • dårlig lykke () nesėkmė, gaila, nepasisekė, et, nepasisekė!, dar blogiau
 • dårlig orientert om (adj.) nežinomas, nepažįstamas, nežinantis, nesusipažinęs
 • dårlig økonomi (n.) eikvojimas veltui, praradimas, eikvojimas, švaistymas
 • i dårlig form (adj.) negaluojantis, nesveikas, nekaip, nelabai sveikas, nesveikuojantis, nekaip atrodantis
 • i dårlig form () prastai
 • dårlig humør (n.) tulžingumas, įsiūtis, pyktis, erzinimas, pykinimas, įžeista savimeilė, apmaudas
 • dårlig oppførsel (n.) disciplinos stoka, netinkamas elgesys, piktadarybė
 • dårlig rykte (n.) diskredituojantis dalykas, negarbė, bloga reputacija
 • dårlig skrift (n.) keverzonė, keverzojimas
 • dårlig stilt () turėti susiveržti diržą
 • forstå dårlig ne ką suprasti
 • få i dårlig humør () demoralizuoti, liūdinti, slėgti
 • gi et dårlig rykte (v.) diskredituoti, kompromituoti, daryti gėdą
 • ha dårlig med () baigtis, išsisemti, neturėti pakankamai, turėti nedaug, neturėti daugiau, pristigti
 • med dårlig luft (adj.) tvankus, ramus, be vėjo
 • oppføre seg dårlig (v.) blogai elgtis
 • snev av dårlig samvittighet (n.) sąžinės graužimas
 • stille i dårlig lys () jaustis, atrodyti menkam, jaustis/atrodyti menkam

dårlig sinonimai alvorlig, bedervet, farlig, gal, i stykker, ond, råtten, skadelig, skjemt, slem, syndig, ubehagelig, uvel, vond, alle tiders, av en annen verden, bedervet, bitende, deilig, elendig, fantastisk, flau, flott!, ikke overbevisende, illevarslende, kjempelekker, kjempesmart, middelmådig, ond, praktfull, råtten, skjemt, skral, stakkars, storartet, svak, syk, sykelig, tipp topp, triviell, tynn, ubetydelig, uhellsvanger, umoralsk, underordnet, usedelig, usunn, utrolig god, bedervet, blåsur, bortskjemt, råtten, skjemt, slett, vilt som har hengt lenge nok

Netoliese dårlig- esantys žodžiai