bære lietuviškai

bære vertimas nešti, turėti, išlaikyti, eiti priekyje, rodyti kelią, vesti, eiti/atsitikti pirma ko, paremti, palaikyti, remti, pritarti, dėvėti, nešioti, vilkėti, iškęsti, pakęsti, pakelti, pakęsti, iškęsti, toleruoti, gimdyti, pagimdyti, turëti, pernešti, gabenti, sklisti, laikyti, būti/eiti priekyje/pradžioje, eiti, būti priekyje, pirmauti

 • (bære) på ryggen (n.) panešiojimas ant nugaros
 • bære med håndkraft (v.) gabenti rankomis
 • bære bort (v.) pavogti, nugabenti
 • bære hovedbyrden () pakelti pagrindinį smūgį
 • bære med seg (v.) būti susijusiam
 • bære mot (v.) esantis, išsidėstęs, patalpintas
 • bære over med turėti kantrybės
 • bære fram (v.) gimdyti, nešti, turėti, pagimdyti, turëti
 • bære frukt () derėti, vesti vaisius
 • bære nag til (v.) pavydėti
 • bære ned mot () prilėkti, prišokti
 • bære seg (v.) sudejuoti, vaitoti, dejuoti, skųstis

bære sinonimai av gårde dra med, bære/føre vekk, bære fram, beholde, bere, bevare, bringe til verden, , finne seg i, fordra, føde, føre, gå foran, gå i spissen for, gå med, gi støtte til, godkjenne, ha, holde på, holde ut, huske, kunne høres, lede, lede an, , nedkomme, orke, rekke, skje forut for, slepe rundt med, stå for retten, stå øverst/fremst/først, støtte, støtte/stive opp, ta/ha på, tåle, tolerere, underkaste seg, utholde, utstå, vise veien

Netoliese bære esantys žodžiai