šeimininkas vokiškai

šeimininkas vertimas Chef, Herr, Wirt, Wirtin, Meister, Maestro, Agent, Agentin, Impresario, Schausteller, Brötchengeber, Brotherr, Arbeitgeber, Arbeitgeberin, Gastgeber, Gastgeberin, Gastwirt, Gastwirtin, Gästebetreuer, Gästebetreuerin, Staatsoberhaupt, Fürst, Landesfürst, Landesherr, Souverän, Herrscher, Gebieter, Gebieterin, Herrin

  • viešbučio šeimininkas (n.) Hotelbesitzer, Hotelbesitzerin, Hotelinhaber, Hotelinhaberin, Hotelier, Hotelbetreiberin

šeimininkas sinonimai ðeimininkas, maestro, ponas, pramoginio renginio organizatorius/šeimininkas, savininkas, smuklininkas, vadovas, valdovas, vieðpats, viešpats, viršininkas

Netoliese šeimininkas esantys žodžiai
Kiti žodžio šeimininkas vertimai