organizacija vokiškai

organizacija vertimas Gesellschaft, Club, Gilde, Innung, Klub, Verein, Zunft, Bruderschaft, Brüderlichkeit, Körper, Gremium, Zusammenschluss, Körperschaft, Einrichtung, Anstalt, Institut, Institution, Organisation, Gliederung, Gesellschaft, UNO, Nichtregierungsorganisation, internationale Organisation

 • Pasaulio muitų organizacija (n.) Weltzollorganisation
 • Tarptautinė jūrų organizacija (n.) IMO
 • Varšuvos pakto organizacija (n.) Warschauer Pakt
 • kultūros organizacija (n.) Kulturverband
 • Amerikos organizacija (n.) amerikanische Organisation
 • arabų organizacija (n.) arabische Organisation
 • Europos organizacija (n.) europäische Organisation
 • Jungtinių Tautų Organizacija (n.) UNO
 • Pasaulio turizmo organizacija (n.) Welt-Tourismusorganisation
 • Tarptautinė darbo organizacija (n.) IAO
 • labdaros organizacija (n.) gemeinnützige Vereinigung, Wohlfahrtseinrichtung
 • ne pelno organizacija (n.) Gesellschaft ohne Gewinnzweck
 • tarpvyriausybinė organizacija (n.) zwischenstaatliche Organisation
 • Azijos organizacija (n.) asiatische Organisation
 • Lotynų Amerikos organizacija (n.) lateinamerikanische Organisation
 • darbdavių organizacija (n.) Arbeitgeberverband
 • nevyriausybinė organizacija (n.) Nichtregierungsorganisation
 • savanoriška organizacija (n.) Wohlfahrtsverband
 • sporto organizacija (n.) Sportverband
 • tarptautinė organizacija (n.) internationale Organisation
 • Afrikos ir Mauricijaus bendroji organizacija (n.) OCAM
 • Afrikos organizacija (n.) afrikanische Organisation
 • Centrinės Amerikos valstybių organizacija (n.) OCAS
 • Cheminio ginklo uždraudimo organizacija (n.) Organisation für das Verbot Chemischer Waffen
 • Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (n.) OECD
 • Europos kosmoso tyrimų organizacija (n.) ESRO
 • Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (n.) FAO
 • Jungtinių Tautų pramonės plėtros organizacija (n.) UNIDO
 • Palestinos išsivadavimo organizacija (n.) PLO
 • Pasaulinė meteorologijos organizacija (n.) WOM
 • Pasaulinė prekybos organizacija (n.) Welt-Handelsorganisation
 • Pasaulinė sveikatos organizacija (n.) WHO
 • Pietryčių Azijos sutarties organizacija (n.) SEATO
 • Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (n.) ICAO
 • Tarptautinė migracijos organizacija (n.) IOM
 • Amerikos valstybių organizacija (n.) OAS
 • Azijos produktyvumo organizacija (n.) OAP
 • Europos branduolinių tyrimų organizacija (n.) CERN
 • Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (n.) WIPO
 • Šiaurės Vakarų Atlanto žvejybos organizacija (n.) NAFO

organizacija sinonimai asociacija, bendrija, brolija, institucija, institutas, įstaiga, organas, organizavimas, organizuotumas, sistemingumas, susivienijimas

Netoliese organizacija esantys žodžiai
Kiti žodžio organizacija vertimai