nuostata vokiškai

nuostata vertimas Stipulation, Vorgabe, Bestimmung, Regel, Ordnung

  • įsigalėjusi nuostata (n.) Brauch

nuostata sinonimai nurodymas, sàlyga, sąlyga, taisyklė

Netoliese nuostata esantys žodžiai
Kiti žodžio nuostata vertimai