konferencija vokiškai

konferencija vertimas Konferenz

 • Europos konferencija (n.) europäische Konferenz
 • videotelefoninė konferencija (n.) Telekonferenz
 • jūrų konferencija (n.) Seekonferenz
 • Europos civilinės aviacijos konferencija (n.) ECAC
 • Tarptautinė darbo konferencija (n.) Internationale Arbeitskonferenz
 • JTO konferencija (n.) Konferenz UNO
 • spaudos konferencija () Pressegespräch, Pressekonferenz
 • tarptautinė konferencija (n.) internationale Konferenz
 • prezidentų konferencija (n.) Konferenz der Vorsitzenden
 • EB tarpvyriausybinė konferencija (n.) EG-Regierungskonferenz
 • Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencija (n.) CEPT
 • Europos transporto ministrų konferencija (n.) EKVM
 • Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencija (n.) UNCTAD
 • Europos nusiginklavimo konferencija (n.) KVAE
Netoliese konferencija esantys žodžiai
Kiti žodžio konferencija vertimai