jungimas vokiškai

jungimas vertimas Verkoppelung, Koppelung, Ankoppelung, Zusammenfügung, Verbindung, Zusammenlegung, Verknüpfung, Kupplung, Ankuppelung, Ankupplung, Kuppelung, Verkopplung, Verkuppelung, Verkupplung, Kopplung, Ankopplung, Anschluß

  • sistemų jungimas (n.) Systemverbund
  • žodžių jungimas (n.) Phraseologie, Formulierung, Ausdrucksweise

jungimas sinonimai ryšys, sąryšis

Netoliese jungimas esantys žodžiai
Kiti žodžio jungimas vertimai