duomenys vokiškai

duomenys vertimas Read-out, Register, Datenmenge

  • (kompiuterio) duomenys (n.) Read-out
  • statistikos duomenys () Statistik
  • statistiniai turizmo duomenys (n.) Reiseverkehrsstatistik
  • asmeniniai duomenys (n.) persönliche Daten
  • medicininiai duomenys (n.) medizinische Daten

duomenys sinonimai praeities faktai

Netoliese duomenys esantys žodžiai
Kiti žodžio duomenys vertimai