aiškiai rusiškai

aiškiai vertimas четко; ясно; отчетливо

  • aiškiai kalbantis (adj.) чётко выражающий свои мысли
  • aiškiai parodyti () заставить понять, донести, дойти
  • nesugebantis aiškiai galvoti (adj.) бестолковый
  • aiškiai suformuluoti (v.) устанавливать, выкристаллизовываться, определять, решать
  • aiškiai pasakytas () определённый
  • sugebėjimas aiškiai reikšti mintis (n.) отчётливость, беглость

aiškiai sinonimai akivaizdžiai, atvirai, be abejo, gerai, greičiausiai, iškalbingai, iš tiesų, itin, klausau, matyt, nedviprasmiškai, o kaipgi, paprastai, pastebimai, patikimai, perregimai, priimtinas, puiku, ryškiai, suprantamai, sveikas, taip, tiesiai, tikrai, tikriausiai, tinkamas, tvirtai, ypač, žinoma

Netoliese aiškiai esantys žodžiai