pareiškimas norvegiškai

pareiškimas vertimas påstand, ytring, fråsegn, utsegn, bekreftelse, standhaftighet, kunngjering, benektelse, dementi, søknad, forsvars-, erklæring, kunngjøring, uttalelse, bekjennelse, appell, krav, protest

  • viešas pareiškimas (n.) erklæring, kunngjøring, uttalelse, bekjennelse
  • viešas pareiškimas/pripažinimas (n.) erklæring, kunngjøring, uttalelse, bekjennelse

pareiškimas sinonimai ataskaita, gynimas, gynyba, paaiškinimas, paneigimas, paskelbimas, prašymas, pripažinimas, protestas, reikalavimas, tvirtinimas, viešas pareiškimas, viešas pareiškimas/pripažinimas

Netoliese pareiškimas esantys žodžiai
Kiti žodžio pareiškimas vertimai