nuomonė norvegiškai

nuomonė vertimas mening, oppfatning, syn, uttalelse, vurdering, bedømmelse, meining, tanke, tenkning, tenkemåte, forståelse, innsikt, skjønn, stor tillit, følelse, inntrykk, forestilling, idé, innfall, gjetning, antakelse, formodning, plan, påfunn, anelse, etter min mening, etter min/din osv. mening, stand-, synsvinkel, stand-/synspunkt, synspunkt, optisk, syns-, syn, standpunkt

  • atvirai pasakyti savo nuomonę () si rett ut, ta bladet fra munnen
  • atvirai pasakyti savo nuomonę/kalbėti () si rett ut, ta bladet fra munnen
  • galimybė pareikšti nuomonę (n.) ha noe å si, si sin mening
  • išdėstyti savo nuomonę si klart fra om, uttale seg overbevisende om
  • klaidinga nuomonė (n.) feilslutning, villfarelse
  • pareikšti savo nuomonę () si rett ut, ta bladet fra munnen
  • susidaryti nuomonę () vurdere situasjonen, forstå, bli, være klar over, skjønne, oppfatte, se, bli/være klar over, innse, forstå riktig, gjøre/si riktig, få riktig
  • tavo... nuomone () etter min mening, etter min/din osv. mening
  • turėti tvirtą nuomonę vite hva en vil
  • pareikšti nuomonę (v.) kommentere, uttale seg om

nuomone sinonimai mano, mano galva/nuomone, tavo... nuomone

nuomonė sinonimai optinis, požiūris, , idėja, įspūdis, įvertinimas, manymas, mintis, numanymas, pažiūra, požiūris, spėjimas, supratimas, išvada, konsiliumas, patarimas, pažiūra, požiūris

Netoliese nuomonė esantys žodžiai
Kiti žodžio nuomonė vertimai