kas norvegiškai

kas vertimas hver, annenhver, hvem, enhver som, noen, hvem som helst, den som, alle/enhver som, en eller annen, hvilken

 • (kam kas) sunkiai sektis synes at noe er vanskelig
 • kad ir kas () samme hvem/hva/hvor, enhver som, noen, hvem som helst, den som, alle/enhver som, en eller annen, hvem som enn, samme hvem
 • kai kas () et eller annet, et godt poeng
 • kas atveria akis (n.) oppstrammer, overraskelse, avsløring, åpenbaring
 • bet kas () enhver som, noen, hvem som helst, den som, alle/enhver som, en eller annen, hva som helst, en, man
 • kas (į)žeidžia (n.) forargelse, krenkelse
 • kas ant sprando sëdi (n.) klamp om foten, belastning, byrde, tyngde, vekt, bør, last
 • kas ant širdies guli som bekymrer en, som plager
 • kas antras (adj.) annenhver uke, måned osv., annenhver, annenhver uke/måned osv.
 • kas atitraukia dėmesį (n.) forstyrrelse, avbrytelse, noe som distraherer
 • kas blogiausias () verst, dårligst
 • kas bus () samme hva som skjer, uansett, så begynner, starter vi, så begynner vi/starter vi, hva om?, sett at
 • kas buvo la gjemt være glemt
 • kas dvi savaitės () hver fjortende dag, annenhver uke
 • kas erzina (n.) irritasjon, opphisselse, plage
 • kas galima () gjøre gode miner til slett spill
 • kas gelbsti () forsonende trekk
 • kas gera () gode, vel, beste, det gode, godheit, godhug
 • kas geriausias () kremen, det beste, toppen
 • kas gi hvem i all verden
 • kas gyvenime geriausia (få) både i pose og sekk
 • kas kelia pavojų (n.) overhengende fare, trussel, fare
 • kas ketvirtį (adv.) hvert kvartal
 • kas maudosi (n.) badegjest
 • kas neišeitų į gera hell i uhell
 • kas netvarkingas (n.) rot, uorden, virvar, snusk
 • kas nors () enhver som, noen, hvem som helst, den som, alle/enhver som, en eller annen, langt fra, ikke det minste, absolutt ikke, ikke det spor, en, man
 • kas nors bjauraus (n.) (skam)plett, plett, skamplett
 • kas nors išsunkta () noen dråper
 • kas nors papildoma (n.) ekstra-, tilleggs-, i tillegg
 • kas nors specialaus (n.) ekstratog, dagens rett
 • kas nukaręs (n.) klaff, -lapp, –lapp
 • kas padedantis taupyti (n.) sparer, økonom, –besparende
 • kas padidinta (n.) forstørrelse
 • kas pagreitina permainas (n.) katalysator
 • kas pamišęs dėl ko nors (n.) -narkoman, -apostel, frik, –narkoman, –apostel
 • kas pavaduoja (n.) erstatning, reserve
 • kas praėjo - užmiršta ferdig, over og ut
 • kas praėjo – užmiršta ferdig, over og ut
 • kas pridaro daug rūpesčių (n.) en (noe) som er vanskelig å styre, en (noe) som er vanskelig å styre/håndtere, håndtere
 • kas strapinėja (n.) smårolling, liten tass
 • vykstantis kas dvi savaitės (adj.) hver fjortende dag, annenhver uke
 • kas pilkos spalvos () grå, grått, gråfarge
 • kas priklauso (n.) avgift, kontingent, det som tilkommer noen, det som en har fortjent, det som tilkommer noen/som en har fortjent, fortjeneste
 • kas pusmetį () halvårlig
 • kas pusvalandį () hver halvtime, halvtimes-
 • kas savaitę (adv.) en gang i uka, ukentlig, ukeblad, ukentlig avis
 • kas slapta klausosi (n.) tyvlytter
 • kas tai matė! kaip taip galima?! () hør nå her!, tenk deg om!, nei, vet du hva!, nå får du gi deg!
 • kas valandą () hver time, times-
 • kas yra det må du finne deg i!, ta til takke med (det huset formår)
 • kas įkyrus (n.) uting, plageånd, pest og plage, pest og plage, uting, prøvelse
 • kas įmanoma () gjøre sitt beste, gjøre sitt aller beste, legge seg i selen, gjøre sitt ytterste
 • kas žino det er umulig å vite
 • kažin kas () en som tror han/hun er noe, VIP
 • kol kas () for denne gang, øyeblikket, inntil videre, foreløpig, for denne gang/øyeblikket, for nå, alltid, ennå, fremdeles, alltid-, stadig, så langt, hittil
 • kol kas viskas gerai () så langt er alt bra
 • na ir kas? () hva så?, og om så var?
 • ne kas kitas () ingen annen enn
 • ne šiaip kas ingen ringere enn..., ingen ringere enn ...
 • nors kas () en eller annen, litt, noe, nokså
 • vykstantis kas du mėnesiai (adj.) annenhver måned

kas sinonimai bet kas, , kad ir kas, kas nors, kažkas, kokį, koks, kuris

Netoliese kas esantys žodžiai
Kiti žodžio kas vertimai