kam norvegiškai

kam vertimas hvem, til hvilken nytte

 • (kam kas) sunkiai sektis synes at noe er vanskelig
 • (iš)burti kam ateitį spå
 • (kam) derėtų (v.) burde, skulle
 • (kam) derėtų, reikėtų burde, skulle
 • (kam) pažirti žiežirboms iš akių se både sol og måne og stjerner
 • (kam) susidaryti įspūdžiui (v.) ha inntrykk av at, tro at
 • (kam) atšokus, atsimušus på returen
 • (kam) nusispjauti ikke bry seg en døyt om
 • kam pasisekti () komme seg fram, vinne, lykkes, klare seg bra, gå bra, klare seg godt, få til å lykkes, drive det til noe
 • kam patikti (v.) elske, verdsette, ynde
 • (kam) plaukai stojasi piestu nuo få hårene til å reise seg, forskrekke
 • (kam) rūpėti, rūpintis ha som hjertesak
 • (kam) skirta, lemta (adj.) bestemt for, bestemt for/til, til
 • (kam) susidaryti įspūdžiui, (kad) ha inntrykk av at, tro at
 • (kam) suteikti riterio titulą (v.) slå, slå/utnevne til ridder, utnevne til ridder
 • (ko) dėka, (kam) maloniai leidus gratis, med tillatelse, som en service
 • atstovaujantis kam () for
 • būti (kam) ant liežuvio galo ha det på tungen
 • būti būdinga kam typisk for
 • būti skirtam kam (v.) være tilknyttet, sette i/ha sammenheng med, vedrøre
 • kam nors nežinant bak ryggen til noen
 • neduoti kam atsikvėpti () være opptatt av, i gang med, beskjeftige seg med, være opptatt av/ i gang med, fylle ut
 • būti panaudotam kam () bli brukt, benyttet til, finansiere, gå/bli brukt til
 • išimtinai kam skirta sritis (n.) bevare, privilegium, felt, enemerker
 • jausti kam nors silpnybę () komme til å like, synes om, fatte sympati for, komme til å like/synes om, ha en svakhet for, glad i, være svak for
 • kam nors baigta () ute med, ferdig, fortapt
 • kam padedant () gjennom, ved, takket være..., ved hjelp av
 • kelti (kam) siaubą (v.) gjøre skrekkslagen, skremme vettet av
 • kelti (kam) siaubą, stulbinti (v.) gjøre skrekkslagen, skremme vettet av
 • matuoti kam temperatūrą () måle temperaturen
 • paaiškinti (kam) fortelle hvordan noe henger sammen
 • paduoti kam nors ranką () håndhilse
 • pasitarnauti kam () gå noens ærend
 • patikti (kam) gjøre lykke
 • taip (kam) ir reikia fortjene, ha riktig godt av
 • teikti kam nors vilčių gi for store forhåpninger
 • teikti kam garbę () gjøre ære på, kunne være stolt av
 • trenkti (kam) per galvą gi en dask, slå i hodet
 • turėti (kam nors) silpnybę ha en svakhet for

kam sinonimai

Netoliese kam esantys žodžiai
Kiti žodžio kam vertimai