tinkamas itališkai

tinkamas vertimas adatto, affidabile, corretto, dovuto, efficiente, giusto, idoneo, immaginabile, possibile, pratico, sottomano, appropriato, addestrato, qualificato, specializzato, buono, bene, onesto, retto, virtuoso, competente, esperto, perito, capace, bravo, pensabile, concepibile, pertinente, adeguato, disponibile, accessibile, spettabile, rispettabile, decoroso, onorevole, conveniente, aggraziato, gentile, decente, bene, d'accordo!, conveniente, adatto, comodo, atto, corretto, giusto, sicuramente, fidatamente, veramente, davvero, indubbiamente, infatti, va bene, certamente, certo, di sicuro, con sicurezza, certo!, no di certo!, proprio così, appunto, proprio, in effetti

  • tinkamas/netinkamas naudoti in/fuori servizio

tinkamas sinonimai aiškiai, be abejo, gerai, geras, iš tiesų, klausau, nusipelnantis, o kaipgi, patikimai, priimtinas, puiku, sutvarkytas, sveikas, taip, teisingas, teisus, tikrai, tikriausiai, tikslus, tvirtai, vertas, žinoma, atitinkamas, dailus, diplomuotas, doras, dorybingas, galimas, gana geras, gana malonus, gana padorus, garbingas, gerai veikiantis, geras, įgudęs, įmanomas, įsivaizduojamas, kvalifikuotas, malonus, meistriškas, mielas, nagingas, neblogas, padorus, pasiekiamas, patogus, patyręs, po ranka, prideramas, prieinamas, prityręs, protingas, puikus, respektabilus, saugus važiuoti, sumanus, sušnekamas, suvokiamas, teisingas, teisingumas, teisumas, teisus, tikras, turintis teisę, veiksnus), vertas, vertas pagarbos, vykęs

Netoliese tinkamas esantys žodžiai
Kiti žodžio tinkamas vertimai