šaltinis angliškai

šaltinis vertimas 1. spring; mineraliniai šaltiniai mineral springs; 2. prk. source , origin; patikimas žinių šaltinis reliable source of information; žaliavų šaltiniai sources of raw materials; elektros srovės šaltinis current source; 3. (rašytinis paminklas) source, source-book

  • informacijos šaltinis (n.) source of information
  • karšto vandens šaltinis (n.) geyser
  • pagalbos šaltinis (n.) source of aid
  • troškimų šaltinis (n.) wishing-well
  • gyvenimo šaltinis (n.) breadwinning, meal ticket, support, keep, livelihood, living, bread and butter, sustenance, live
  • pragyvenimo šaltinis () breadwinning, meal ticket, support, keep, livelihood, living, bread and butter, sustenance, live
  • teisės šaltinis (n.) source of law

šaltinis sinonimai šaltinėlis, ištaka, priežastis

Netoliese šaltinis esantys žodžiai
Kiti žodžio šaltinis vertimai