chartija angliškai

chartija vertimas charter; Didžioji laisvių ch. istor. the Great Charter , the Magna C(h)arta

  • Europos chartija (n.) European charter
  • Europos socialinė chartija (n.) European Social Charter
  • ES pagrindinių teisių chartija (n.) EU Charter of Fundamental Rights
  • Jungtinių Tautų Chartija (n.) United Nations Charter
  • Europos energetikos chartija (n.) European Energy Charter
  • Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartija (n.) African Charter on Human and Peoples' Rights
  • EB darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartija (n.) EC Charter of the Fundamental Social Rights of Workers
  • Havanos chartija (n.) Havana Charter
  • tarptautinė chartija (n.) international charter
  • žmogaus teisių chartija (n.) charter on human rights
Netoliese chartija esantys žodžiai
Kiti žodžio chartija vertimai