bankas angliškai

bankas vertimas (įv. reikš.) bank; valstybinis b. the National/State Bank; deponuoti pinigus banke deposit money at a bank

 • Azijos plėtros bankas (n.) ADB
 • Afrikos plėtros bankas (n.) African Development Bank
 • Europos centrinis bankas (n.) European Central Bank
 • kooperatinis bankas (n.) cooperative bank
 • liaudies bankas (n.) people's bank
 • Europos eksporto bankas (n.) EEB
 • Europos investicijų bankas (n.) EIB
 • Pasaulio bankas (n.) World Bank
 • komercinis bankas (n.) commercial bank
 • hipotekos bankas (n.) mortgage bank
 • žemės ūkio bankas (n.) agricultural bank
 • centrinis bankas (n.) central bank
 • investicijų bankas (n.) investment bank
 • žemės bankas (n.) land bank
 • duomenø bankas (n.) database, data bank, databank
 • valstybinis bankas (n.) public bank
 • taupomasis bankas (n.) savings bank
 • taupomasis bankas () savings bank
 • Amerikos valstybių plėtros bankas (n.) IDB
 • privatus bankas (n.) private bank
 • Karibų plėtros bankas (n.) Caribank
 • plėtros bankas (n.) development bank
 • Tarptautinių atsiskaitymų bankas (n.) BIS
 • duomenų bankas (n.) database, data bank, databank
 • Centrinės Amerikos ekonominės integracijos bankas (n.) CABEI
 • Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (n.) EBRD
Netoliese bankas esantys žodžiai
Kiti žodžio bankas vertimai