atkaklus angliškai

atkaklus vertimas 1. persistent; a. priešinimasis stubborn/obstinate resistance ; atkakli kova stubborn fighting/struggle; a. žmogus persistent person;2. (užsispyręs) obstinate; stubborn; pertinacious, refractory; opinionated; a. kaip ožys as stubborn as a goat/mule

atkaklus sinonimai ánoringas, bukagalvis, įnoringas, iš anksto apgalvotas, kategoriškas, kietakaktis, nuolatinis, nusistatęs, primygtinis, ryškus, ryžtingas, tyčinis, tyèinis, uþsispyræs, užsispyręs

Netoliese atkaklus esantys žodžiai
Kiti žodžio atkaklus vertimai