ataskaita angliškai

ataskaita vertimas account; duoti kam ataskaitą apie ką nors give/render an account to smb of smth; report to smb on smth; deputato a. rinkėjams (summary) report of a deputy to his electors; Finansinė ataskaita financial statement, financial report; veiklos ataskaita report of activities

  • metinė ataskaita (n.) annual report
  • mokslinių tyrimų ataskaita (n.) research report
  • ūkio ataskaita (n.) farm return
  • konsoliduotoji finansinė ataskaita (n.) consolidated account
  • pateikti ataskaitą (v.) grass on, squeal, report, shoot one's mouth off, blab, pass on, denounce, tell on, betray, give away, rat, grass, shit, shop, snitch, stag, tell tales, sell down the river, inform against, sneak on, snitch on
  • pateikti ataskaitą () report back

ataskaita sinonimai pareiškimas, pasakojimas, pažangumo pažymėjimas, pranešimas, reportažas, sąskaitos, tvirtinimas

Netoliese ataskaita esantys žodžiai
Kiti žodžio ataskaita vertimai