giro lietuviškai

giro vertimas filmuoti, pakreipti, svirduliuoti, pasirašyti, patvirtinti, vengti atsakyti, išsisukinėti nuo atsakymo, išvengti, išspręsti, įveikti, išsisukinėti, apeiti, vengti, apsisukti, sukti, apsukti, suktis, įtikinti, palenkti į savo pusę, įkalbėti, pasklisti, sklisti, laipsniðkai kilti/kristi, svaigti, pasisukti, pasukti, pasukti kuria nors atšaka, apsigręžti, atsigręžti, pasukti už, sukinėti, kabinti, kaboti, išlėkti, nudiegti, sviesti, vaikščioti lyg apspangus, pasiversti, paversti, vartytis, voliotis, apsisukimas, keliavimas, klajojimas, sukimasis, trasa, pasivaikščiojimas, lankstas, aplinkkelis, eilė, apžiūrinėjimas, būrelis, gauja, ratas, pasukimas, sukimas, prekyba, laikotarpis, metas, tarpsnis, apsisukimai, įžymybių apžiūrinėjimas, kelionė, žiedinis trekas, sukimasis ratu, rotacija, ciklas, pasivažinėjimas, pasijodinėjimas, apėjimas, ratas, vizitacija, nukreipti, nusukti, šlaistytis, sukiotis, kalbėti užuolankomis/be galo apie, be galo apie, kalbėti užuolankomis, kitu paštu, tuoj pat, aplink, apylankom, apylankomis, iš rankų į rankas, čia pat, netoliese, plačiai, visur, plačiai, visur, apgaudinėti, apgauti, apkvailinti, išjuokti, juoktis, juoktis iš, kvailioti, mulkinti ką, pašiepti, pasijuokti iš, šaipytis, šaipytis iš, išjuokti, juoktis, mulkinti, pajuokti, pasijuokti iš, šaipytis, šaipytis iš, išdaiga, juokas, juokingas dalykas, kandi pastaba, pokštas

 • girare un film (v.) filmuoti, apsitraukti, pasidengti
 • a stretto giro di posta (adv.) tuoj pat, kitu paštu
 • giro di vite (n.) griežtos priemonės
 • far girare (v.) pasiristi, paristi, nusiristi, ristis, risti, ridenti, vartyti, išversti, riedėti, plaukti, apsisukti, sukti, apsukti, suktis
 • giro dei negozi (n.) žvalgymasis po vitrinas
 • presa in giro (n.) išdaiga, pokštas, kandi pastaba, juokas, juokingas dalykas
 • giro in bicicletta (n.) išvyka
 • (di nuovo girare) (v.) perfilmuoti
 • a giro di posta (adv.) tuoj pat, kitu paštu
 • in giro presa (n.) pajuoka, pašaipa
 • dare un giro di vite a paimti į nagą, imti griežčiau kontroliuoti
 • girare sui tacchi greitai apsisukti
 • girare dall'altra parte (v.) nukreipti, nusukti
 • girare l'angolo pasukti už kampo
 • in giro (adv.) aplink, ratu, aplinkui
 • (giro/volume d'affari) (n.) apyvarta
 • curiosare in giro (v.) kišti nosį, šniukštinėti
 • giro d'affari (n.) apyvarta
 • girare in folle (v.) dirbti tuščiąja eiga
 • prendere in giro (v.) šaipytis iš, juoktis iš, apgaudinėti, mulkinti, mulkinti ką, pajuokti, šaipytis, pašiepti, juoktis, pasijuokti iš, išjuokti, klaidinti, apgauti, išvilioti, sugundyti, persimesti į kitą pusę, tarnauti dviem šeimininkams, apsukti, apmulkinti, sugluminti, prigauti, apmauti, suvedžioti, iškrėsti, apkvailinti, tyčiotis iš
 • girare in circolo (v.) suktis, apvesti apskritimu
 • (fare il giro dei negozi) dairytis po parduotuves
 • giro in barca (n.) kelionė ten ir atgal, kelionė ratu
 • giro di visita (n.) organizuota išvyka

girare sinonimai aggirare, aggirarsi, andare in giro, attorniare, avvitare, camminare, circolare, contornare, curvare, distogliere, doppiare, frequentare, girarsi, girellare, gironzolare, girovagare, mulinare, passare, percorrere, presentare, rivolgersi, rivoltare, roteare, rotolare, rovesciare, ruotare, sterzare, stornare, svoltare, turbinare, vagare, viaggiare, virare, volgere, voltare, arcuare, barcollare, cadere di schianto, camminare barcollando, capacitare, circolare, collocare, comunicarsi, convincere, correre, descrivere un'orbita attorno a, destare interesse in, deviare, diffondersi, dilagare, dirigersi, divulgarsi, estendersi, far girare, far ruotare, flettere, girare attorno a, girare intorno a, girarsi, gravitare, gravitare attorno a, gravitare intorno a, interessare, lacerarsi, lanciarsi, orbitare, orbitare attorno a, orbitare intorno a, pencolare, persuadere, propagarsi, riadattare, rivolgersi, rotare, rotare attorno a, rotolare, rotolarsi, ruotare, ruotare attorno a, sbalzare, serpeggiare, spandersi, spargersi, strapparsi, tentennare, traballare, trasmettersi, vacillare, vincere, virare, volgere, volgersi, voltare, voltarsi, avvitare, avvitarsi, circolare, correre, far girare, girarsi, mulinare, prendere, roteare, turbinare, voltolarsi, addossarsi, bonificare, costeggiare, eludere, essere evasivo, evitare, fare il giro di, ingannare, scansare, sfuggire, stornare, tenersi alla larga da, trasferire, versare, versare su un conto corrente, voltare

giro sinonimai ambiente, ambito, camminata, cerchia, cerchio, ciclo, circolazione, circolo, circonferenza, circuito, corso, girata, giravolta, gita, lungolago, palpito, passeggiata, rivoluzione, rotazione, svolta, viaggio, cerchio, circuito, gita, mandata, partita, rivoluzione, rollio, rotazione, rullio, tour, tournée, vagabondaggio, viaggio, vortice, ambiente, ambio, botte, camminata, camminatina, cerchia, cerchio, circolazione, circolo, corsa, deviazione, girata, giravolta, giretto, giri, gita, gruppo, itinerario, lasso di tempo, mandata, passeggiata, passeggiatina, passeggio, periodo, quaterna, rosa, spazio di tempo, tempo, traffico, tragitto, turno, visita, volta, volteggio

Netoliese giro esantys žodžiai