terco lietuviškai

terco vertimas atkaklus, bukagalvis, kietakaktis, nesukalbamas, priešgynus, užsispyręs, tyčinis, ánoringas, uþsispyræs, tyèinis, įnoringas

Netoliese terco esantys žodžiai