prisa lietuviškai

prisa vertimas skuba, skubėjimas, skubotumas, pasiųsti, skubiai nugabenti, skubiai nugabenti/pasiųsti, galvotrūkčiais, visu greičiu, labai greitai, dalyvauti varžybose, dumti, lėkti, mauti, nerti, pasiskubinti, paskubėk! greičiau!, paskubėti, paskubinti, prakiurdyti, rūkti, skubėti, skubinti, skuosti, smukti, spausti, bet kaip, greitai, pakrikai, skubiai, lėkti, mauti, nerti, pasiskubinti, paskubėti, paskubinti, prakiurdyti, rūkti, skuosti, smukti, spausti, raginti, skubėti, skubinti, kovoti, muštis, pulti

 • a toda prisa correr (v.) lėkti galvotrūkčiais
 • con prisa (adv.) skubiai, skubotai, skubėdamas, skubant, greitai, lengvai
 • de prisa y corriendo (adv.) labai greitai, galvotrūkčiais, visu greičiu, iš visų jėgų
 • escribir de prisa y corriendo () brūkštelėti
 • a toda prisa (adv.) labai greitai, galvotrūkčiais, visu greičiu, iš visų jėgų
 • apresurar, meter prisa (v.) skubėti, pasiskubinti, prakiurdyti, paskubėti, paskubinti, nerti, smukti, skuosti, rūkti, lėkti, spausti, mauti
 • sin prisa () neskubantis, palengva, neskubant
 • salir de prisa (v.) kovoti, muštis, pulti
 • ¡date prisa! () eime! greičiau!, skubėti, paskubinti, paskubėti, skubinti, paskubėk! greičiau!
 • a toda prisa ir (v.) dalyvauti varžybose, skuosti, lėkti, dumti, skubėti
 • a toda prisa decir išdrožti, išpilti
 • correr a toda prisa (v.) lėkti galvotrūkčiais
 • con mucha prisa (adv.) galvotrūkčiais
 • de prisa hacer () sukurpti
 • de prisa preparar () paruošti paskubomis
 • ir sin prisa (v.) eiti palengva, eiti, vaikščioti, vesti pasivaikščioti
 • meter prisa (v.) skubinti, skubėti, raginti
 • meter prisa () skubėti, pasiskubinti, prakiurdyti, paskubėti, paskubinti, nerti, smukti, skuosti, rūkti, lėkti, spausti, mauti
 • darse prisa (v.) skubėti, paskubinti, paskubėti, skubinti, paskubėk! greičiau!, pasiskubinti, prakiurdyti, nerti, smukti, skuosti, rūkti, lėkti, spausti, mauti, dalyvauti varžybose, dumti
 • de prisa (adv.) greitai, labai greitai, galvotrūkčiais, visu greičiu, iš visų jėgų, pakrikai, bet kaip, skubiai

prisa sinonimai apremio, apresuramiento, celeridad, diligencia, precipitación, prontitud, urgencia, velocidad, urgencia, acucia, apresuración, apresuramiento, ímpetu, impetuosidad, precipitación, rapidez, tropel, urgencia

Netoliese prisa esantys žodžiai