país lietuviškai

país vertimas tarti, artikuliuoti, išdėstyti, dėstyti, pasakyti, išreikšti žodžiais, šalis, valstybė, šalies gyventojai, tauta, nacija, kraštas, šalies mastu, Velsas, pramoninė šalis, gimtieji namai, nacija, šalies gyventojai, šalis, tauta, tėvynė, valstybė, po visą šalį, visą šalį apimantis, šalies mastu, Šalis

 • País Vasco (n.) Baskija
 • País Vasco Baskija
 • País del Loira (n.) Luaros regionas
 • País de Gales (n.) Velsas
 • en todo el país (adv.) šalies mastu
 • del país (adj.) tikras, vietinis
 • la ley del país šalies įstatymai
 • país no participante (n.) nedalyvaujančioji šalis
 • país no asociado (n.) neasocijuota šalis
 • país menos desarrollado (n.) mažiau išsivysčiusi šalis
 • país del Cáucaso (n.) Kaukazo šalys
 • país donante (n.) pagalbą teikianti šalis
 • país asociado (n.) asocijuota šalis
 • nuevo país industrializado (n.) nauja pramoninė valstybė
 • país del Golfo (n.) Persijos įlankos valstybės
 • país de la UEMOA (n.) VAEPS šalys
 • país beligerante (n.) kovotojas, karys
 • país industrializado (n.) pramoninė šalis
 • país miembro (n.) šalis narė
 • país participante (n.) dalyvaujančioji valstybė
 • país en desarrollo (n.) besivystančios šalys
 • país tercero (n.) trečioji šalis
 • país de la APEC (n.) APEC šalys
 • País en vías de desarrollo Besivystanti šalis
 • vino del país (n.) vietinis vynas
 • Bandera de Granada (país) Grenados vėliava
 • país de la maravilla (n.) stebuklų šalis
 • país del TLCAN (n.) Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimo šalys
 • por todo el país (adv.) šalies mastu
 • por todo el país () visą šalį apimantis, po visą šalį
 • Escudo de Granada (país) Grenados herbas
 • Granada (país) Grenada
 • Los Altos (país) Los Altosas
 • País desarrollado Išsivysčiusi šalis
 • Territorio (subdivisión de país) Teritorija

put sinonimai "putt", pat, expresar, formular, redactar, revestir

país sinonimai área, comarca, estado, nación, provincia, pueblo, región, república, territorio, tierra, comarca, estado, nación, pueblo, región, tierra, estado, nación

Netoliese país esantys žodžiai