lugar lietuviškai

lugar vertimas aikštė, statybvietė, reitingas, vertinimas, kaimynystė, artuma, vietovė, rajonas, vieta, padėtis, poza, dėmė, kruopelytė, krislelis, dėmelė, taškelis, žemės plotas, veiksmo vieta, visuomeninė padėtis, proga, galimybė, šansas, statybos aikštelė, pagimdyti, atsirasti, duoti pradžią, ištekėti, kelti, kilti, prasidėti, sukelti, antra..., pirma..., esantis pačiame viršuje, pirma, pirmiausia, visų pirma, geriausieji, antra, antras, padaryti kelią, nuošaliai, užkampis, banalus, nuvalkiotas, pasimatymas, pasimatymo vieta, gimimo vieta, kurortas, mėgstama vieta, darbo vieta, restoranas, relikvijų skrynia, šventykla, vietovardis, atsirasti, atsitikti, dygti, išdygti, iškilti, įvykti, kilti, pasirodyti, pasisekti, pasitaikyti, surengti, švęsti, vykti

 • dar lugar a (v.) kelti, sukelti, atsirasti, duoti pradžią, kilti, būti kilusiam
 • dar lugar a () gimdyti, nešti, turėti, pagimdyti, turëti
 • en algún lugar () kažkur, kur nors, kai kur
 • en primer lugar (adv.) pirma, visų pirma, pirmiausia
 • en primer lugar (adj.) esantis pačiame viršuje
 • en primer lugar () pirma..., antra..., visų pirma, pirmiausia, pirma
 • en tercer lugar (adv.) trečias
 • lugar apartado (n.) užkampis
 • lugar apartado (adj.) nuošaliai
 • fuera de lugar hablar išsišokti
 • lugar de cita () pasimatymo vieta, pasimatymas
 • lugar de interés (n.) įžymybė, įdomybė
 • lugar común (adj.) pasenęs, banalus, nuvalkiotas
 • lugar de pesca (n.) žvejybos rajonas
 • lugar de reunión (n.) mėgstama vieta, kurortas
 • lugar destinado a la exposición (n.) demonstravimo, ekspozicijos salė, demonstravimo/ekspozicijos salė
 • lugar para comer (n.) restoranas
 • lugar preferido (n.) mėgstama vieta, kurortas
 • nombre de lugar (n.) vietovardis
 • tener lugar (v.) švęsti, atsirasti, pasirodyti, atsitikti, iškilti, pasitaikyti, išdygti, vykti, įvykti
 • tener lugar () prasimušti, suklestėti, pasisekti, pavykti, savo pasiekti, nugalėti visus sunkumus, kam pasisekti, aukštai iškilti, padaryti karjerą
 • dar lugar () sukelti
 • en el lugar (adv.) vietiniu mastu, vietoje
 • de honor lugar () garbingiausia vieta
 • lugar sagrado (n.) šventykla, relikvijų skrynia
 • dar lugar a, ser el origen de (v.) gimdyti, nešti, turėti, pagimdyti, turëti
 • en su lugar (adv.) vietoj
 • en su lugar () savo vietoje
 • hablar fuera de lugar (v.) išsišokti
 • hacer lugar (v.) pasitraukti į šalį, pasitraukti, padaryti kelią
 • lugar de honor (n.) garbingiausia vieta
 • lugar de interés turístico (n.) įžymybė, įdomybė
 • lugar de trabajo (n.) darbo vieta
 • en (mi, tu, su...)lugar vietoj
 • en lugar de () vietoj
 • en segundo lugar (adv.) antras, antra
 • en último lugar (adv.) paskiausiai
 • fuera de lugar (adj.) netinkamas, nepageidaujamas
 • fuera de lugar () nederamas, ne iš eilės, ne pagal nustatytą tvarką, neteisingas, netinkamas, nesilaikantis reglamento, tvarkos
 • lugar de encuentro () pasimatymo vieta, pasimatymas
 • lugar de excepcional belleza natural () gražus gamtos kampelis
 • lugar de nacimiento (n.) gimimo vieta
 • lugar de veraneo (n.) kurortas, mėgstama vieta
 • lugar histórico (n.) istorinė vieta
 • lugar predilecto (n.) mėgstama vieta, kurortas
 • ponerse en el lugar de alguien įsivaizduoti save kieno vietoj

lugar sinonimai ámbito, campo, cargo, caserío, circunstancia, ciudad, emplazamiento, espacio, localidad, momento, oficio, oportunidad, paradero, paraje, plaza, población, pueblo, puesto, punto, sitio, territorio, tiempo, villa, emplazamiento, local, obra, patio, sitio, situación, solar, terreno, terreno de construcción, ubicación, alrededores, cercanía, cercanías, chance, clasificación, colocación, coyuntura, destino, emplazamiento, en lugar de, en su lugar, escena, escenario, espacio, estatus, extensión, inmediaciones, localidad, localización, lunar, mancha, margen, mota, motivo, ocasión, opción, oportunidad, orientación, paraje, perspectiva, pinta, plaza, posibilidades, posición, posicionado, probabilidad, proporción, proximidad, puesta, puesto, punto, radicación, rango, realce, relación espacial, remiendo, resquicio, sitio, situación, status, teatro, terreno, tordillo, ubicación, útil, vecindad

Netoliese lugar esantys žodžiai