darse lietuviškai

darse vertimas išsitempti, ištempti, atitekti, būti parduotam, graužti, užsipulti, trenkti, nušvisti, atkreipti dėmesį, atkreipti dėmesį į, pasižymėti, pastebėti, užsirašyti, imatrikuliuoti, oficialiai tapti aukštosios mokyklos studentu, dalyvauti varžybose, dumti, lėkti, mauti, nerti, pasiskubinti, paskubėk! greičiau!, paskubėti, paskubinti, prakiurdyti, rūkti, skubėti, skubinti, skuosti, smukti, spausti, lėkti, mauti, nerti, pasiskubinti, paskubėti, paskubinti, prakiurdyti, rūkti, skubėti, skuosti, smukti, spausti, maudyti, maudytis, susitrenkti

 • darse aires de grandeza () apsimesti, despotiškai elgtis su, įsivaizdinti
 • darse a la fuga (v.) leistis į kojas
 • darse por aludido suprasti užuominą
 • darse el caso (v.) švęsti, atsitikti, vykti, įvykti
 • darse el lote () glamonėtis
 • darse con (v.) trenkti
 • darse contra algo (v.) susitrenkti
 • darse de alta (v.) imatrikuliuoti, oficialiai tapti aukštosios mokyklos studentu
 • darse el gusto de (v.) išgalėti, leisti sau, įpirkti
 • darse prisa (v.) skubėti, paskubinti, paskubėti, skubinti, paskubėk! greičiau!, pasiskubinti, prakiurdyti, nerti, smukti, skuosti, rūkti, lėkti, spausti, mauti, dalyvauti varžybose, dumti
 • darse cuenta (v.) suprasti, þinoti, atskirti vieną nuo kito, pastebėti, įžiūrėti, atpažinti, atskirti, susidaryti nuomonę, įvertinti, žinoti, teisingai suprasti/padaryti
 • darse cuenta () suvokti, suprasti, susigaudyti
 • darse de baja (v.) anuliuoti, panaikinti
 • darse de tortas (v.) muštis, kelti skandalą
 • darse humos () girtis
 • darse por ofendido (v.) įsižeisti, piktintis, jaustis įskaudintam
 • darse priso (v.) skubėti, pasiskubinti, prakiurdyti, paskubėti, paskubinti, nerti, smukti, skuosti, rūkti, lėkti, spausti, mauti
 • darse tono (v.) įsivaizdinti, begėdiškai neigti, puikuotis
 • darse tono () apsimesti, despotiškai elgtis su, įsivaizdinti
 • darse un baño (v.) maudytis, maudyti
 • darse un golpe (v.) susitrenkti
 • darse un susto (v.) išsigąsti
 • no darse cuenta nelabai (ką) suprantantis
 • por darse el gusto iš neturėjimo ką veikti, šiaip sau
 • sin darse cuenta (adv.) neapsiþiûrëjus, netyèia, netyčia
 • darse cuenta de (v.) nušvisti, suprasti, suvokti, įsidėmėti, nieko nesuprasti, pasižymėti, užsirašyti, pastebėti, atkreipti dėmesį į, atkreipti dėmesį
 • darse importancia (v.) įsivaizdinti, begėdiškai neigti, puikuotis
 • darse un batacazo (n.) mesti, nepasisekti, palikti, nepavykti, žlugti, sužlugti
 • darse una ducha (v.) maudytis po dušu
 • a la darse fuga () ištrūkti, pasprukti, pabėgti, išsisukti, sprukti, leistis į kojas
 • apresurarse, aligerar, darse prisa (v.) skubėti, pasiskubinti, prakiurdyti, paskubėti, paskubinti, nerti, smukti, skuosti, rūkti, lėkti, spausti, mauti
 • darse a todos los diablos (v.) išlieti pyktį ant, šaipytis, užsipulti, graužti, staiga užsipulti
 • darse bombo () girtis

darse sinonimai ofrecerse, alargarse, ensancharse, estirarse

Netoliese darse esantys žodžiai