corriendo lietuviškai

corriendo vertimas galvotrūkčiais, greitai, bėgioti, bėgti, dalyvauti, pulti, skubiai nugabenti, skubinti, tekėti, leisti, eiti, būti tarp, praeiti, praslinkti, dalyvauti varžybose, dalyvauti lenktynėse, iškelti savo kandidatūrą, lėtai važiuoti, riedėti, bėgti risčia, bëgti risèia, risnoti, skubėti, pasiskubinti, prakiurdyti, paskubėti, paskubinti, nerti, smukti, skuosti, rūkti, lėkti, spausti, mauti, įpilti, pilti, plūsti, išsisukinėti, vengti, lėkti galvotrūkčiais, veikti, paleisti, būti rodomam, trukti, mestis, dumti, pasklisti, sklisti, pabėgti, nuriedėti, rizikuoti, statyti į pavojų, surizikuoti, rizikuoti, statyti į pavojų, surizikuoti, dykinėti, šlaistytis, slampinėti, slankioti, stoviniuoti, trainiotis, rizikuoti, statyti į pavojų, surizikuoti, nusivyti, persekioti, sekioti įkandin, sekti, vytis, strikčioti, bėgti, dalyvauti lenktynėse, dalyvauti varžybose, iškelti savo kandidatūrą, išdėstyti, išsibarstyti, paplisti, paskleisti, pasklisti, skleisti, sklisti

 • a toda prisa correr (v.) lėkti galvotrūkčiais
 • correr a toda prisa (v.) lėkti galvotrūkčiais
 • ir corriendo (v.) dumti, lėkti, rūkti, skuosti, skubėti, pasiskubinti, prakiurdyti, paskubėti, paskubinti, nerti, smukti, spausti, mauti, dalyvauti varžybose
 • hacer correr (v.) platinti, skleisti, sklisti, cirkuliuoti, daryti apytaką, išsklaidyti, sklaidyti, propaguoti, išsibarstyti, paplisti, pasklisti, išdėstyti, paskleisti
 • correr a toda velocidad (v.) nuriedėti
 • correr con los gastos (v.) apmokėti sąskaitą
 • correr la cortina apsimesti, stengtis nematyti, tarsi nieko nėra
 • escribir de prisa y corriendo () brūkštelėti
 • salir corriendo (v.) pabėgti
 • de prisa y corriendo (adv.) labai greitai, galvotrūkčiais, visu greičiu, iš visų jėgų
 • *correr con paso largo (v.) liuoksėti
 • correr más rápido que (v.) pralenkti
 • correr riesgos () rizikuoti
 • correr tras () persekioti, vytis, sekti, nusivyti, sekioti įkandin
 • correr y brincar (v.) strikčioti
 • correr como un reguero de pólvora (v.) plisti, sklisti žaibo greitumu, plisti/sklisti žaibo greitumu
 • correr peligro (v.) rizikuoti, surizikuoti, statyti į pavojų
 • echar a correr (v.) mauti, spausti, skubėti, pasiskubinti, prakiurdyti, paskubėti, paskubinti, nerti, smukti, skuosti, rūkti, lėkti
 • echar a correr () leistis į kojas
 • para correr (adj.) bėgimo
 • correr riesgo (v.) rizikuoti, surizikuoti, statyti į pavojų
 • correr por (v.) šlaistytis, slampinėti, stoviniuoti, slankioti, dykinėti, trainiotis
 • correr el riesgo (v.) rizikuoti, surizikuoti, statyti į pavojų

corriendo sinonimai ágilmente, aprisa, a toda velocidad, con mucha prisa, de carrerilla, deprisa, ligeramente, pronto, rapidamente, rápidamente, rápido

correr sinonimai acelerar, aligerar, apresurarse, cazar, circular, deslizarse, desplazarse, desplegarse, difundirse, divulgarse, escapar, esparcirse, extenderse, fluir, galopar, manar, mover, moverse, precipitarse, propagarse, resbalar, retozar, transcurrir, trasladar, viajar, visitar, volar, abalanzarse, acelerar, aligerar, apresurar, apresurar, meter prisa, apresurarse, apresurarse, aligerar, darse prisa, a toda prisa correr, a toda prisa ir, chorrear, correr a toda prisa, correrse, corretear, crecer, darse priso, derramar, durar, echar a correr, echarse, escabullirse, esquivar, estar/permanecer en cartel, fluir, hacer footing, ir al trote, ir a toda velocidad, ir corriendo, ir rápidamente, lanzarse, largarse, llevar a una carrera, manar, moverse lentamente, pasar como un rayo, precipitarse, salir, salir corriendo/pitando, trotar, verter, zafarse, apurarse  , avanzar, caducar, circular, crecer, expirar, fluir, gotear, manar, pasar, sucederse, transcurrir, abrir, cambiar de lugar, colgar en otro sitio, cortar, desplazar, destapar, espitar, extender, soltar, trasladar

Netoliese corriendo esantys žodžiai