correr lietuviškai

correr vertimas bėgioti, bėgti, dalyvauti, pulti, skubiai nugabenti, skubinti, tekėti, leisti, eiti, būti tarp, praeiti, praslinkti, dalyvauti varžybose, dalyvauti lenktynėse, iškelti savo kandidatūrą, lėtai važiuoti, riedėti, bėgti risčia, bëgti risèia, risnoti, skubėti, pasiskubinti, prakiurdyti, paskubėti, paskubinti, nerti, smukti, skuosti, rūkti, lėkti, spausti, mauti, įpilti, pilti, plūsti, išsisukinėti, vengti, lėkti galvotrūkčiais, veikti, paleisti, būti rodomam, trukti, mestis, dumti, pasklisti, sklisti, nuriedėti, rizikuoti, statyti į pavojų, surizikuoti, rizikuoti, statyti į pavojų, surizikuoti, dykinėti, šlaistytis, slampinėti, slankioti, stoviniuoti, trainiotis, rizikuoti, statyti į pavojų, surizikuoti, nusivyti, persekioti, sekioti įkandin, sekti, vytis, strikčioti, bėgti, dalyvauti lenktynėse, dalyvauti varžybose, iškelti savo kandidatūrą, išdėstyti, išsibarstyti, paplisti, paskleisti, pasklisti, skleisti, sklisti

 • *correr con paso largo (v.) liuoksėti
 • correr a toda prisa (v.) lėkti galvotrūkčiais
 • correr como un reguero de pólvora (v.) plisti, sklisti žaibo greitumu, plisti/sklisti žaibo greitumu
 • *correr con pasos pesados (v.) lapnoti, plumpinti
 • hacer correr (v.) platinti, skleisti, sklisti, cirkuliuoti, daryti apytaką, išsklaidyti, sklaidyti, propaguoti, išsibarstyti, paplisti, pasklisti, išdėstyti, paskleisti
 • correr a toda velocidad (v.) nuriedėti
 • correr y brincar (v.) strikčioti
 • correr con los gastos (v.) apmokėti sąskaitą
 • correr el riesgo (v.) rizikuoti, surizikuoti, statyti į pavojų
 • correr peligro (v.) rizikuoti, surizikuoti, statyti į pavojų
 • correr tras () persekioti, vytis, sekti, nusivyti, sekioti įkandin
 • correr riesgo (v.) rizikuoti, surizikuoti, statyti į pavojų
 • correr la cortina apsimesti, stengtis nematyti, tarsi nieko nėra
 • echar a correr (v.) mauti, spausti, skubėti, pasiskubinti, prakiurdyti, paskubėti, paskubinti, nerti, smukti, skuosti, rūkti, lėkti
 • echar a correr () leistis į kojas
 • a toda prisa correr (v.) lėkti galvotrūkčiais
 • correr riesgos () rizikuoti
 • correr por (v.) šlaistytis, slampinėti, stoviniuoti, slankioti, dykinėti, trainiotis
 • correr más rápido que (v.) pralenkti
 • para correr (adj.) bėgimo

correr sinonimai acelerar, aligerar, apresurarse, cazar, circular, deslizarse, desplazarse, desplegarse, difundirse, divulgarse, escapar, esparcirse, extenderse, fluir, galopar, manar, mover, moverse, precipitarse, propagarse, resbalar, retozar, transcurrir, trasladar, viajar, visitar, volar, abalanzarse, acelerar, aligerar, apresurar, apresurar, meter prisa, apresurarse, apresurarse, aligerar, darse prisa, a toda prisa correr, a toda prisa ir, chorrear, correr a toda prisa, correrse, corretear, crecer, darse priso, derramar, durar, echar a correr, echarse, escabullirse, esquivar, estar/permanecer en cartel, fluir, hacer footing, ir al trote, ir a toda velocidad, ir corriendo, ir rápidamente, lanzarse, largarse, llevar a una carrera, manar, moverse lentamente, pasar como un rayo, precipitarse, salir, salir corriendo/pitando, trotar, verter, zafarse, apurarse  , avanzar, caducar, circular, crecer, expirar, fluir, gotear, manar, pasar, sucederse, transcurrir, abrir, cambiar de lugar, colgar en otro sitio, cortar, desplazar, destapar, espitar, extender, soltar, trasladar

Netoliese correr esantys žodžiai