wipe lietuviškai

wipe vertimas 1. v 1) šluostyti; valyti (dėmę); 2) šnek. kirsti smūgį; to wipe away/off nušluostyti, nubraukti, ištrinti; to wipe out a) nušluostyti; nuplauti; b) sunaikinti, nušluoti nuo žemės paviršiaus; to wipe up pašluostyti, iššluostyti;2. n 1) šnek. nosinė; 2) šluostymas, valymas, trynimas; to give something a wipe nutrinti, nušluostyti; 3) šnek. staigus smūgis

  • wipe dry (v.) džiūti, džiovinti, nudžiūti, išdžiovinti
  • wipe out (v.) ištrinti, smarkiai, dešimt kartų sumažinti, sunaikinti, smarkiai/dešimt kartų sumažinti, nušluoti nuo žemės paviršiaus, likviduoti, išbraukti iš, sunaudoti, suvartoti, išeikvoti, išsemti, išleisti, išnaudoti
  • wipe out () nušluostyti, nuvalyti, iššluostyti, nubraukti
  • wipe away (v.) ištrinti
  • wipe off (v.) ištrinti
  • wipe up (v.) šluostyti, iššluostyti, išvalyti
  • wipe the slate clean (v.) atsikratyti, pradėti naują gyvenimą
Paaiškinimas anglų kalba
  • (physical contact) the act of rubbing or wiping
  • (pass over) to rub with a circular motion

wipe sinonimai sweep away, wipe out, brush, flick, rub, swab, whisk, air, dry, dry up, efface, erase, mop, rub, wipe dry, wipe out, brush away, expunge, mop, pass over, rub down, sweep away, sweep clean, wipe away, wipe off, wipe out, erase, blot out, efface, erase, wipe out

Netoliese wipe esantys žodžiai