themselves lietuviškai

themselves vertimas pron 1) atitinka lietuvių sangrąžinių vaiksmažodžių dalelytę "si": they wash themselves jie prausiasi; 2) save, save patys; they saw themselves in the film jie pamatė save filme; 3) emphatic pron: they have done it themselves jie patys tai padarė; they were moving by themselves jie savaime judėjo

themselves sinonimai herself, himself, myself, ourselves, them, yourself, yourselves

Netoliese themselves esantys žodžiai