purpose lietuviškai

purpose vertimas 1. n 1) tikslas, ketinimas; nefarious purposesniekšiški tikslai; beside the purposenetikslinga; to answer the purpose (ati) tikti; of set purpose tyčia, iš anksto apgalvojus; on purpose tyčia; on purpose to siekiant; tikslu; to the purpose kaip tik; (tinkamu) laiku; 2) rezultatas, pasisekimas; to little/no purpose veltui, be rezultatų;to some purpose ne veltui; 3) ryžtingumas, valia; 2. v ketinti, rengtis; to be purposed ketinti

 • all-purpose cleaner (n.) valytojas
 • firmness of purpose (n.) ryžtingumas, pasiryžimas, tvirtumas
 • to no purpose (adv.) tuščiai, veltui, perniek
 • purpose-made (adj.) specialiai pastatytas
 • serve a purpose tikti
 • on purpose (adv.) supratingai, sąmoningai, tyčia
 • purpose-built (adj.) specialiai pastatytas
 • Special purpose entity Specialiosios paskirties įmonė
 • General-purpose machine gun Universalusis kulkosvaidis
Paaiškinimas anglų kalba
 • (goal) an anticipated outcome that is intended or that guides your planned actions
 • (utility) what something is used for
 • (resoluteness) the quality of being determined to do or achieve something; firmness of purpose
 • (intend) to propose or intend
 • (decide) to reach a decision

purpose sinonimai aim, aspiration, contemplation, decision, design, determination, function, goal, ground, idea, intent, intention, motive, reason, resolution, resolve, role, subject, theme, thread, topic, use, aim, decide, decide to, determine, fix on, propose, purport, resolve, to take a decision

Netoliese purpose esantys žodžiai