economic lietuviškai

economic vertimas 1. a ekonominis; 2. n pl ekonomika, liaudies ūkis

 • economic conditions (n.) ekonominės sąlygos
 • economic model (n.) ekonominis modelis
 • economic accounts for agriculture (n.) žemės ūkio sąskaitos
 • economic interdependence (n.) ekonominė savitarpio priklausomybė
 • economic aggregate (n.) ekonomikos rodiklių visuma
 • economic analysis (n.) ekonominė analizė
 • economic conversion (n.) ekonominis pertvarkymas
 • economic independence (n.) ekonominė nepriklausomybė
 • European Economic and Social Committee (n.) Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
 • economic cooperation (n.) ekonominis bendradarbiavimas
 • economic development (n.) ūkio plėtra
 • economic growth (n.) ūkio augimas
 • Economic equilibrium Paklausos ir pasiūlos pusiausvyros taškas
 • economic recession (n.) ekonomikos nuosmukis
 • economic consumption (n.) suvartojimas, vartojimas
 • economic intelligence (n.) ekonominė žvalgyba
 • economic crisis (n.) depresija, ekonominė krizė, nuosmukis
 • economic expert (n.) ekonomistas
 • European Economic Interest Grouping (n.) Europos ekonominių interesų grupė
 • Economic Interest Grouping (n.) ekonominių interesų grupė
 • economic consequence (n.) ekonominis padarinys
 • economic geography (n.) ekonominė geografija
 • Economic geography Ekonominė geografija
 • economic activity (n.) ūkinė veikla
 • economic disparity (n.) ekonominis neatitikimas
 • concerted economic action (n.) suderintoji ekonomika
 • economic cycle (n.) ekonomikos ciklas
 • European Economic Area (n.) Europos ekonominė erdvė
 • economic aid (n.) ekonominė pagalba
 • economic concentration (n.) ekonomikos santalka
 • economic contingency stock (n.) ekonominio būtinumo atsargos
 • economic indicator (n.) ekonominis rodiklis
 • economic infrastructure (n.) ūkio infrastruktūra
 • economic instrument for the environment (n.) aplinkos apsaugos skatinimo ekonominės priemonės
 • economic integration (n.) ekonominė integracija
 • economic and social cohesion (n.) ekonominė ir socialinė sanglauda
 • economic convergence (n.) ekonominis suartėjimas
 • economic fluctuation (n.) ekonomikos svyravimas
 • European Economic Community () Europos Sąjunga, Europos Sąjungos
 • European Economic Community Europos Ekonominė Bendrija
 • economic agreement (n.) ekonominis susitarimas
 • economic boycott (n.) boikotas
 • Economic and Monetary Union (n.) ekonominė ir pinigų sąjunga
 • economic forecasting (n.) ekonominis prognozavimas
 • economic discrimination (n.) ekonominė diskriminacija
 • economic liberalism (n.) ekonominis liberalizmas
 • economic stabilisation (n.) ekonomikos stabilizavimas
 • short-term economic policy (n.) trumpalaikė ūkio politika
 • economic sanctions (n.) ekonominės sankcijos
 • economic transition (n.) pereinamasis ekonomikos laikotarpis
 • economic region (n.) ekonominis regionas
 • economic statistics (n.) ūkio statistika
 • economic policy (n.) ekonominė politika
 • Economic policy Ekonominė politika
 • socio-economic class (n.) socialinis sluoksnis, klasė
 • public economic law (n.) viešoji ekonominė teisė
 • economic resources (n.) ūkio ištekliai
 • economic science (n.) ekonomika
 • economic structure (n.) ekonominė struktūra
 • economic recovery (n.) ekonomikos atsigavimas
 • economic support (n.) ekonominė parama
 • economic relations (n.) ekonominiai santykiai
 • international economic law (n.) tarptautinė ekonominė teisė
 • economic value (n.) ekonominė vertė
 • economic reconstruction (n.) ūkio pertvarkymas
 • economic take-off (n.) ūkio pakilimas
 • new economic order (n.) naujoji ekonominė tvarka
 • economic planning (n.) ekonomikos planavimas
 • economic union (n.) ekonominė sąjunga
 • economic system (n.) ūkis, ekonomika, ekonomikos sistema
 • economic system (n.) ekonomikos sistema
 • exclusive economic zone (n.) išskirtinė ekonominė zona
 • Exclusive economic zone Išskirtinė ekonominė zona
 • economic offence (n.) ekonominis nusikaltimas
 • short-term economic prospects (n.) trumpalaikės ekonominės perspektyvos
 • economic survey (n.) ekonomikos apžvalga
 • economic sector (n.) ekonomikos sektorius
 • economic rights (n.) ekonominės teisės
 • economic situation (n.) ekonominė padėtis
 • economic stagnation (n.) ekonomikos sąstingis
 • economic reform (n.) ūkio reforma
 • economic priority (n.) ekonominė pirmenybė
Paaiškinimas anglų kalba
 • (economy, system, production) of or relating to an economy, the system of production and management of material wealth
 • (science, economics) of or relating to the science of economics
 • (efficient) using the minimum of time or resources necessary for effectiveness
 • (worldly) concerned with worldly necessities of life (especially money) Similar to: worldly
 • (profitable) financially rewarding Similar to: profitable

economic sinonimai commercial, economical, financial, fiscal, frugal, industrial, marketable, mercantile, saving, thrifty

Netoliese economic esantys žodžiai