apybraiža norvegiškai

apybraiža vertimas essay, skrift, brosjyre, hefte, disposisjon, skisse, resymé, forkortelse, forkortet utgave, sammendrag, skildring

apybraiža sinonimai brošiūra, nusakymas bendrais bruožais, reziumė, santrauka, sutrumpinimas, trumpa apžvalga

Netoliese apybraiža esantys žodžiai
Kiti žodžio apybraiža vertimai