tęstis angliškai

tęstis vertimas 1. (užtrukti tam tikrą laiką) continue, go on, last; tai negali amžinai t. this cannot go on forever; streikas tęsiasi jau trečią savaitę the strike is already in its third week ; pokalbis tęsėsi ilgai the conversation lasted a long time; liga tęsiasi jau du mėnesius the illness has been dragging on for two months ;2. (tįsėti) stretch, extend, range (along) ; t. šimtą metrų stretch for a hundred metres; tolumoje tęsiasi kalnai there is a mountain range in the distance

tęstis sinonimai apimti, be ... damas, būti, daryti toliau taip pat, dirbti, driektis, laikytis, likti, nepasiduoti, puoselėti, siekti, tebe-, tęsti, toliau daryti, toliau eiti/ką daryti, toliau ką daryti, toliau ką nors daryti, trukti

Netoliese tęstis esantys žodžiai
Kiti žodžio tęstis vertimai