šalia angliškai

šalia vertimas 1. prl. by, near, next to; š. manęs by/near me, next to me; by my side, beside me; sėsti š. ko sit down by smb arba by smb's side;2. prv. near/close by ; alongside; jis sėdėjo š. he sat close by; jie sėdėjo š. they sat side by side; jis gyvena š. he lives next door , he lives close by

  • vienas šalia kito () side by side, aboard, alongside, beside one another, next to one another, abreast

šalia sinonimai apie, arti, čia pat, netoli, prie, apie, apytikriai, arti, beveik, daugiau ar mažiau, daugmaž, kažkiek, maždaug, prie, šiek tiek, tarkim

Netoliese šalia esantys žodžiai
Kiti žodžio šalia vertimai