reikalingas angliškai

reikalingas vertimas necessary, needful; būtinai r. indispensable; tai reikalinga knyga it is a necessary book; pasakykite jam, kad jis r. čia tell him (that) he is wanted here; jie reikalingi pagalbos they need help/assistance; ta knyga jai bus reikalinga šiandien she will need this book today; reikalingiausi daiktai the necessities of life; aš esu r. (ko) I am in need (of), I feel the need (of), I have need (of)

reikalingas sinonimai būtinas

Netoliese reikalingas esantys žodžiai
Kiti žodžio reikalingas vertimai