verifica lietuviškai

verifica vertimas atsirasti, pasirodyti, atsitikti, iškilti, pasitaikyti, išdygti, išsiaiškinti, išaiškinti, įsitikinti, nuspręsti, suprasti, sužinoti, nustatyti, išreikšti skaičiais, pabandyti, bandyti, egzaminuoti, tikrinti, patikrinti, patvirtinti, patikrinti, atrankinis patikrinimas, analizė, patikrinimas, išbandymas, konfirmacija, patvirtinimas

Paaiškinimas italų kalba
  • atto del verificare; riscontro, controllo

verificarsi sinonimai accadere, avvenire, avverarsi, capitare, compiersi, intervenire, occorrere, realizzarsi, succedere, accadere, arrivare, avere luogo, avverarsi, capitare improvvisamente, comparire, presentarsi, realizzarsi, saltare fuori, succedere, svolgersi

verificare sinonimai accertarsi, appurare, assicurarsi, chiarire, constatare, controllare, esaminare, provare, riesaminare, riguardare, riscontrare, rivedere, saggiare, sottoporre ad una prova, sottoporre ad un test, sperimentare, testare, collaudare, esaminare, esperire, mettere alla prova, provare, saggiare, sperimentare, valutare, accertare, calcolare, calibrare, controllare, determinare, esaminare, frenare, individuare, riguardare, riscontrare, scoprire, tarare, trovare

verifica sinonimai collaudo, controllo, convalida, pietra di paragone, prova, revisione, riprova, riscontro, verificazione, accertamento, assodamento, conferma, controllo, controprova, costatazione, esame, esperimento, indagine, pegno, prova, riprova, riscontro, scandaglio, studio, test, verificazione, appuramento, controllo, quadratura, sondaggio, verificazione

Netoliese verifica esantys žodžiai