controllo lietuviškai

controllo vertimas valdyti save, laikyti, kontroliuoti, reguliuoti, prižiūrėti, sumaniai paveikti, valdyti, vadovauti, matyti, pasirūpinti, patikrinti, suvaldyti, saugoti, prižiūrėti, valdyti, vadovauti, susitvarkyti su, tvarkyti, būti atsakingam, manipuliuoti, puikiai valdyti, kontroliuoti, stebėti, tikrinti, laikyti, reguliuoti, išbandymas, buhalteris, sąskaitininkas, analizė, patikrinimas, viršenybė, apžiūrėjimas, tyrimas, valdymas, galia, reguliavimas, susivaldymas, kontrolės punktas, apriboti, nuslopinti, sulaikyti, sutramdyti, užgniaužti, ginkluotės kontrolė, valiutų kontrolė, kainų kontrolė, auditas, patikrinimas, revizija, eismo valdymas, gimdymų reguliavimas, gimstamumo kontrolė, gimstamumo reguliavimas, gimdymų reguliavimas, gimstamumo reguliavimas, valdymo auditas, dispečerinio valdymo centras

 • controllare due volte (v.) tikrinti pakartotinai
 • controllo bancario (n.) banko priežiūra
 • controllo del bilancio (n.) auditas, patikrinimas, revizija
 • controllo alla frontiera (n.) sienos kontrolė
 • controllo amministrativo (n.) administracinė kontrolė
 • controllo del traffico (n.) eismo valdymas
 • controllo delle nascite (n.) gimdymų reguliavimas, gimstamumo reguliavimas, gimstamumo kontrolė
 • controllo delle nascite (n.) gimstamumo kontrolė
 • controllo degli armamenti (n.) ginkluotės kontrolė
 • controllo dei cambi (n.) valiutų kontrolė
 • controllo della produzione (n.) gamybos kontrolė
 • controllo della qualità dei prodotti agricoli (n.) žemės ūkio produktų kokybės kontrolė
 • controllo delle concentrazioni (n.) bendrovių susijungimo kontrolė
 • controllo delle esportazioni (n.) eksporto kontrolė
 • controllo finanziario (n.) finansų kontrolė
 • controllo sanitario (n.) sveikatos kontrolė
 • controllo di bilancio (n.) biudžeto kontrolė
 • controllo delle conoscenze (n.) vertinimas pažymiais
 • controllo di polizia (n.) policijos kontrolė
 • organo di controllo (n.) priežiūros institucija
 • controllo delle migrazioni (n.) migracijos kontrolė
 • fuori controllo (adj.) pabėgęs, besislapstantis
 • fuori controllo nesuvaldomas
 • controllo parlamentare (n.) parlamentinė kontrolė
 • controllo aereo (n.) skrydžių valdymas
 • controllo della comunicazione (n.) ryšių kontrolė
 • controllo della liquidità (n.) likvidumo kontrolė
 • controllo di gestione (n.) valdymo auditas
 • sotto controllo nagrinėjamas, tvarkomas, kontroliuojamas, valdomas, prižiūrimas
 • controllo dell'inquinamento (n.) taršos kontrolė
 • controllo delle transazioni (n.) sandorių reguliavimas
 • torre di controllo (n.) dispečerinio valdymo centras
 • controllo comunitario (n.) Bendrijos kontrolė
 • avere sotto controllo (v.) nuslopinti, užgniaužti
 • controllo dei prezzi (n.) kainų kontrolė
 • controllo doganale (n.) muitinės tikrinimas
 • controllo della pesca (n.) žvejybos inspekcija
 • controllo della velocità (n.) greičio matuoklis
 • potere di controllo (n.) priežiūros galia
 • controllo degli aiuti di Stato (n.) valstybės pagalbos kontrolė
 • controllo fiscale (n.) mokesčių tikrinimas
 • controllo di qualità dei prodotti industriali (n.) pramonės gaminių kokybės kontrolė
 • controllo tecnico (n.) techninė apžiūra
 • mantenere il controllo laikyti, nepaleisti
 • controllo fitosanitario (n.) augalų apsaugos kontrolė
 • posto di controllo (n.) kontrolės punktas
 • perdere il controllo prarasti orientaciją, prarasti kontrolę
 • controllo generale (n.) medicininė apžiūra, sveikatos patikrinimas
 • Controllo automatico Automatinio valdymo teorija
 • sorveglianza del mercato (n.) rinkos priežiūra
 • Controllo versione Versijų kontrolės sistema
Paaiškinimas italų kalba
 • atto, effetto del controllare
 • persona o complesso di persone incaricate di controllare qualcosa
 • padronanza, dominio

controllarsi sinonimai avere in mano, calmierare, dominare, manipolare, padroneggiarsi, trattenersi, arginare, contenersi, controllare, dominare, dominarsi, frenare, frenarsi, governare, governarsi, moderarsi, padroneggiarsi, raffrenare, raffrenarsi, sofisticare, sottilizzare, trattenersi, vincere

controllare sinonimai accertare, arginare, ascoltare di nascosto, assicurarsi, badare, comandare, contenere, contenersi, controllarsi, dirigere, dominare, esaminare, frenare, frenarsi, gestire, governare, governarsi, intercettare, ispezionare, limitare, manovrare, marcare, moderarsi, monitorare, osservare, pattugliare, piantonare, provare, raffrenare, raffrenarsi, regolare, riscontrare, ritenere, rivedere, sofisticare, sorvegliare, sorvegliare attentamente, sottilizzare, studiare, supervisionare, tenere, tenere d'occhio, tenere sotto il proprio controllo, testare, vedere, vegliare, verificare, vigilare, vincere, occuparsi di, sottoporre ad una prova, sottoporre ad un test, testare, verificare, accertare, avere il controllo su, comandare, contenersi, controllarsi, dirigere, dominare, esaminare, frenare, frenarsi, governare, governarsi, potere, raffrenarsi, regnare, riguardare, riscontrare, verificare, vincere

controllo sinonimai accertamento, autorità, blocco, comando, direzione, disciplina, esame, governo, influsso, ispezione, limitazione, osservazione, padronanza, pianificazione, possesso, prova, rastrellamento, revisione, riprova, riscontro, ritegno, saggio, sorveglianza, verifica, verificazione, vigilanza, visita, autorità, esame, ispezione, perizia, rivista, accertamento, ascendente, assodamento, comando, contabile, controllore, costatazione, dominazione, esame, esperimento, indagine, padronanza, pegno, potere, predominio, prevalenza, prova, raffrenamento, ragioniera, ragioniere, revisora contabile, riscontro, ritegno, scandaglio, sorveglianza, studio, supervisione, supremazia, test, verifica, verificazione, vigilanza, dominio  

Netoliese controllo esantys žodžiai