armas lietuviškai

armas vertimas ginklas, ginkluotė, herbas, ginklai, įrengti, pastatyti, pulti, pakrauti, užtaisyti, uþtaisyti, ádëti filmà, pritaisyti, apginkluoti, įtaisyti, įstatyti, surinkti, sukviesti, sudėti, įvesti, įvesdinti į tarnybą, įterpti, sumontuoti, biologinis ginklas, įprastinis ginklas, šaunamasis ginklas, branduolinis ginklas, cheminis ginklas, operacija, herbas, ieškoti priekabių, sukelti, Ginklas

 • arma biológica (n.) biologinis ginklas
 • Arma biológica Biologinis ginklas
 • arma automática (n.) automatinis šautuvas
 • arma del espacio (n.) kosminis ginklas
 • arma no letal (n.) nemirtinas ginklas
 • arma personal (n.) asmeninis ginklas
 • Armas de destrucción masiva Masinio naikinimo ginklas
 • arma antipersonas (n.) žmonių naikinimo ginklas
 • escudo de armas (n.) herbas, ženklelis
 • almacenamiento de armas (n.) ginklų atsargų kaupimas
 • armar follón () sukelti
 • Arma blanca Šaltasis ginklas
 • arma química (n.) cheminis ginklas
 • Arma química Cheminis ginklas
 • comercio de armas (n.) ginklų prekyba
 • arma de destrucción masiva (n.) masinio naikinimo ginklas
 • arma de fuego y municiones (n.) šaunamieji ginklai ir šaudmenys
 • proveer de armas (v.) apginkluoti
 • arma nuclear estratégica (n.) strateginis branduolinis ginklas
 • arma prohibida (n.) uždraustas ginklas
 • acción de armas (n.) operacija, kovos veiksmai
 • depósito de armas (n.) ginkluotė, amunicija
 • tomar las armas (v.) griebtis ginklo, sukilti
 • armar bronca () sukelti, ieškoti priekabių
 • arma incendiaria (n.) padegamasis ginklas
 • destrucción de armas (n.) ginklų sunaikinimas
 • suministro de armas (n.) apsirūpinimas ginklais
 • modelo para armar (n.) komplektas
 • arma convencional (n.) įprastinis ginklas
 • arma láser (n.) lazerinis ginklas
 • arma nuclear (n.) branduolinis įtaisas, branduolinis ginklas
 • arma nuclear (n.) branduolinis ginklas
 • Arco (arma) Lankas (ginklas)
 • arma de fuego (n.) šaunamasis ginklas
 • Arma de fuego Šaunamasis ginklas
 • Arma química binaria Dvinaris cheminis ginklas
 • Dardo (arma) Akstis
 • Escorpión (arma) Skorpionas (ginklas)
 • Estilete (arma) Stiletas
 • Honda (arma) Svaidyklė
 • armas nucleares (n.) branduolinis įtaisas
 • armas portátiles mažo kalibro ginklai
 • armar camorra (v.) svaidytis žodžiais
 • arma nuclear táctica (n.) taktinis branduolinis ginklas
 • Abrojo (arma) Kaltropas
 • Angón (arma) Angonas
 • Bombarda (arma) Bombarda
 • Sai (arma) Sajas
 • Mortero (arma) Minosvaidis
 • Pica (arma) Pika
 • Onagro (arma de asedio) Onagras (ginklas)

arma sinonimai hierro

armas sinonimai armadura, blasón, armamento, blasón, escudo de armas, heráldica

armar sinonimai ensamblar, equipar, fundar, preparar, prevenir, suministrar, acorazar, arreglar, blindar, instalar, montar, plantar, amunicionar, cargar, colocar, componer, constituir, ensamblar, equipar, instalar, juntar, montar, poner, proveer de armas, reunir

Netoliese armas esantys žodžiai