used lietuviškai

used vertimas a 1) įpratęs; įprastas; to be used to būti įpratusiam; to get used to įprasti; 2) amer. dėvėtas, senas

 • be used to (something) įpratęs
 • apparatus based on the use of rays (n.) mikrobangų aparatas
 • used to (adj.) įpratęs, ápratæs
 • used to (adv.) kažkada, kadaise
 • alternative use of agricultural products (n.) pakaitinis žemės ūkio produktų panaudojimas
 • used goods (n.) naudotos prekės
 • used oil (n.) naudotas tepalas
 • charges for use of infrastructure (n.) infrastruktūros mokestis
 • energy use (n.) energijos naudojimas
 • land use (n.) žemėtvarka
 • use of aid (n.) pagalbos naudojimas
 • ill-use (v.) stumdyti, visur varinėti, blogai, žiauriai elgtis su, nenusileisti, priešintis, blogai/žiauriai elgtis su
 • peaceful use of energy (n.) taikus energijos naudojimas
 • use of outer space (n.) kosminės erdvės naudojimas
 • use of languages (n.) kalbų vartojimas
 • use of water (n.) vandens naudojimas
 • Used book Naudota knyga
Paaiškinimas anglų kalba
 • (hold) to put into service; to make work or employ for a particular purpose or for its inherent or natural purpose
 • (consume) to take or consume (regularly or habitually)
 • (expend) to use up, consume fully
 • (exploit) to seek or achieve an end by using to one's advantage Type of: exploit
 • (avail oneself to) to avail oneself to
 • (act) to habitually do something (use only in the past tense) Type of: act
 • (employed, accomplishing something) employed in accomplishing something Similar to: in-use, utilized
 • (misused) of persons, taken advantage of
 • (old) previously used or owned by another

use sinonimai application, breeding, consumption, custom, economic consumption, employment, enjoyment, exercise, function, habit, habitude, idiom, manipulation, manners, parlance, purpose, role, serviceability, usage, usance, usefulness, use of goods and services, utility, way, utilisation, utilization, apply, consume, deplete, employ, exercise, exhaust, expend, finish, finish off, finish up, handle, operate, process, treat, use up, utilise, utilize, work, apply, consume, deplete, eat, eat up, employ, exercise, exhaust, expend, go through, habituate, practice, process, run through, spend, use up, wipe out, avail oneself of, utilise, utilize

used sinonimai exploited, ill-used, practiced, put-upon, secondhand, second-hand, tried, victimised, victimized, worn

Netoliese used esantys žodžiai