farming lietuviškai

farming vertimas n ūkininkavimas; žemdirbystė

 • fish farm (n.) žuvų ūkis
 • mixed farm (n.) mišrusis ūkis
 • farm prices (n.) Bendrijos žemės ūkio kainos
 • model farm (n.) pavyzdinis ūkis
 • farm out (v.) išnuomoti
 • farm accountancy data network (n.) ūkių apskaitos duomenų tinklas
 • dairy farm (n.) pieninė, pienininkystės ūkis
 • dairy farm (n.) pienininkystės ūkis
 • farm animal (n.) galvijai, ūkio gyvuliai
 • farm animal (n.) ūkio gyvuliai
 • cattle farm (n.) ranča
 • buy the farm (v.) paskutinį kvapą išleisti, numirti, žūti, mirti, atsisveikinti su pasauliu, iškeliauti į amžinybę
 • collective farm (n.) kolektyvinis ūkis
 • farm price support (n.) EB žemės ūkio kainų palaikymas
 • experimental farm (n.) eksperimentinis ūkis
 • farm cheese (n.) saldžios varškės patiekalas
 • farm modernisation (n.) ūkio modernizavimas
 • farm rent (n.) ūkio nuomos mokestis
 • State farm (n.) valstybinis ūkis
 • farm return (n.) ūkio ataskaita
 • price of farm land (n.) dirbamosios žemės kaina
 • farm household (n.) ūkininko šeimyna
 • farm income (n.) ūkio pajamos
 • farm development plan (n.) ūkio plėtros planas
 • farm lease (n.) ūkio nuoma
 • regional farm policy (n.) regioninė žemės ūkio politika
 • Wind farm Vėjo ferma
 • commercial farming (n.) komercinis ūkis
 • Stud farm Žirgynas
 • poultry farming (n.) paukštininkystė
 • dry farming (n.) sausringųjų zonų žemdirbystė
 • fish farming (n.) žuvininkystė
 • Fish farming Žuvivaisa
 • farming system (n.) ūkininkavimo sistema
 • cessation of farming (n.) ūkininkavimo nutraukimas
 • sewage farm (n.) nutekamųjų vandenų valymo stotis
 • contract farming (n.) rangovinis ūkininkavimas
 • family farming (n.) šeimos ūkis
 • crustacean farming (n.) vėžiagyvių ūkis
 • Dairy farming Pieno pramonė
 • group farming (n.) grupinis ūkininkavimas
 • owner farming (n.) ūkininkavimas nuosavame ūkyje
 • shellfish farming (n.) moliuskų ūkis
 • organic farming (n.) organinė žemdirbystė
 • indoor livestock farming (n.) tvartinė gyvulininkystė
 • part-time farming (n.) dalinis užimtumas ūkyje
 • subsistence farming (n.) natūralusis ūkis
 • free-range farming (n.) ganyklinė gyvulininkystė
 • hill farming (n.) ūkininkavimas kalvotose vietovėse
 • intensive livestock farming (n.) intensyvioji gyvulininkystė
 • self-sufficiency farming (n.) apsirūpinantis ūkis
 • single-crop farming (n.) monokultūros ūkis
 • farming project (n.) ūkininkavimo projektas
 • extensive farming (n.) ekstensyvioji žemdirbystė
 • livestock farming (n.) gyvulininkystė
 • share farming (n.) pusininkystė
 • intensive farming (n.) intensyvioji žemdirbystė
 • farming sector (n.) žemės ūkio sektorius
 • tenant farming (n.) nuomojamasis ūkis
 • Collective farming Kolektyvizacija
Paaiškinimas anglų kalba
 • (cultivation) the practice of cultivating the land or raising stock
 • (occupation) agriculture considered as an occupation or way of life
 • (do work) to be a farmer; to work as a farmer Type of: do work
 • (collect) to collect fees or profits Type of: collect
 • (cultivate) to cultivate by growing, often involving improvements by means of agricultural techniques
 • (rural) relating to rural matters

farm sinonimai croft, farmhouse, grange, holding, homestead, plantation, ranch, farmstead, cultivate, grow, produce, raise

farming sinonimai agrarian, agricultural, agriculture, agronomy, cultivation, culture, growing, husbandry, land, tilling

Netoliese farming esantys žodžiai