all lietuviškai

all vertimas 1. a 1) visas, visi; 2) viskas; for all that vis dėlto, juo labiau; all right gerai, puiku; 3) ištisas; 4) bet koks, bet kuris; 2. adv visiškai, ištisai; all along be paliovos; all but beveik; all one vis tiek; all overvisur; all over with baigta; all the better juo geriau; all at once staiga; at all iš viso; apskritai; for all I know kiek man žinoma; not at all visai ne, nė kiek; after all pagaliau; all out a) ryžtingas; b) pilnu tempu (važiuojąs, veikiąs); all present and correct a) visi susirinkę; b) viskas prieš akis; to be all inbūti visiškai nusilpusiam; All Fools' Daybalandžio 1 diena

 • all along (adv.) visą laiką
 • all the best! () sėkmės! laimingai!
 • All Souls' Day Vėlinės
 • all at once (adv.) kaip perkūnas iš giedro dangaus, viską vienu kartu, metu, viską vienu kartu/metu, vienu užsimojimu, iš karto, vienu pradėjimu
 • all at once () staiga, netikėtai
 • all around (adv.) aplink, ratu, aplinkui
 • all-around (adj.) visapusiškas
 • all through () per visą, visur, po visą
 • all-clear (n.) pavojaus atšaukimas
 • all clear (n.) pavojaus atšaukimas
 • all but (adv.) beveik
 • All Saints' Day Visų šventųjų diena
 • all together (adv.) viską vienu kartu, metu, viską vienu kartu/metu, vienu užsimojimu, iš karto, vienu pradėjimu
 • all too (adv.) labai, nepaprastai
 • all set () pasiruošęs, gatavas, linkęs, paruošta
 • all told (adv.) iš viso
 • all right (adj.) visiškai geras, jau gerai, klausau, geros formos, puikus
 • all right (adv.) puikiai, gerai, puiku!, gerai!
 • all over the country (adv.) šalies mastu
 • all arounder (n.) įvairiapusis žmogus, visų galų meistras, universalus
 • all on one's own (adv.) savo jėgomis, be niekieno pagalbos
 • all the more (adv.) tuo, virš, daugiau, su viršum
 • all go (adj.) sujudimas
 • all manner of () visokių
 • all of a sudden (adv.) staiga, staigiai, šiurkščiai, kaip perkūnas iš giedro dangaus
 • all of a sudden () staiga, netikėtai
 • all alone () vienišas
 • all in (adj.) nusivaręs nuo koto, nusivaręs, pavargęs kaip šuo, išsikvėpęs, išsisėmęs
 • all in (adj.) nusivaręs, išsunktas, nusikamavęs, nusikapstęs, pavargęs kaip šuo, nusivaręs nuo koto, nusikalęs, iš nuovargio nepastovintis ant kojų, pavargęs
 • all in () įskaitant viską
 • all-day sucker (n.) ledinukas ant pagaliuko, ledinukas/ledai ant pagaliuko
 • all in all (adv.) apskritai, galiausiai, apskritai kalbant, iš viso, viską apsvarsčius, gerai pagalvojus
 • all kinds of () mišrus, įvairus
 • all sorts of () mišrus, įvairus
 • all the fashion () labai madingas, madingas
 • all-encompassing (adj.) bendras, didelis
 • all-important (adj.) būtinas, lemiamas, lemtingas
 • all important (adj.) būtinas, lemiamas, lemtingas
 • all one nesvarbu, vis tiek
 • all over (adj.) baigtas, pasibaigęs, praėjęs, dar kartą, iš naujo, rūpestingai
 • all over (adv.) padrikai, netvarkingai, visur
 • all over () visas
 • all round (adv.) aplink, ratu, aplinkui
 • all-round (adj.) visapusiškas
 • all round () iš rankų į rankas, aplink, aplinkui, iš visų pusių
 • all the same (adv.) vis dėlto, vis tiek, vis vien, verčiau, vienok, kad ir kaip būtų, bet kuriuo atveju
 • all the time (adv.) nuolat, visada, visą laiką, amžinai, nepaliaujamai, be perstojo, be paliovos, nuolatos
 • all-embracing (adj.) pasaulinis, visuotinis, bendras, didelis
 • all-inclusive (adj.) bendras, didelis
 • all-out (adj.) didžiausias, visokeriopas
 • all-powerful (adj.) visagalis
 • all-purpose cleaner (n.) valytojas
 • for all the world (adv.) jokiu būdu
 • go all out (v.) padaryti visa, kas įmanoma
 • in all (adv.) iš viso
 • be-all and end-all (n.) pagrindinis ir vienintelis tikslas
 • be all and end all (n.) pagrindinis ir vienintelis tikslas
 • be all one (v.) būti vis vien
 • be all right (v.) sektis
 • be all the same to (v.) būti vis vien
 • first of all (adv.) pirma, pirmiausia
 • not matter at all (v.) būti vis vien
 • all-rounder (n.) įvairiapusis žmogus, universalus, visų galų meistras
 • all-terrain bike (n.) kalnų dviratis
 • all-terrain vehicle (n.) visureigis
 • All-terrain vehicle Keturratis
 • all-time low (n.) gelmė, vidurys
 • at all costs (adv.) bet kokia kaina
 • free-for-all (n.) muštynės, atviros varžytynės, laisva diskusija
 • not at all (adv.) visai ne
 • not at all () visada prašom, prašom, nėra už ką, nėr už ką, visai ne
 • ...And Justice for All (album) ...And Justice for All (albumas)
 • be all one to (v.) būti vis vien
 • be all the same (v.) būti vis vien
 • of all time (adv.) kada nors
 • with all one's heart (adv.) iš visos širdies
 • All I Really Want to Do (album) All I Really Want to Do
 • All horses are the same color Arklių paradoksas
 • All Nippon Airways
 • All Quiet on the Western Front Vakarų fronte nieko naujo
 • All-star game Visų žvaigždžių rungtynės
 • NBA All-Star Game NBA Visų žvaigždžių rungtynės
Paaiškinimas anglų kalba
 • (every last) whole number or amount of, or every one of a class
 • (complete) completely given to or absorbed by Similar to: complete
 • (wholly) to a complete degree, or to the full or entire extent
Netoliese all esantys žodžiai