after lietuviškai

after vertimas 1. cj po to, kai; 2. adv, prp 1) (vietos atžvilgiu) po, užpakalyje; the man was close after him vyras sekė įkandin jo; 2) (laiko atžvilgiu) po (to), vėliau, paskui; after dinner po pietų; after tomorrow poryt; 3) pagal; after the latest fashion pagal paskutinę madą; after Byron Bairono stiliumi; day after day diena po dienos; after all pagaliau; she took after her mother ji panaši į savo motiną; 3. a sekantis, kitas

 • after a fashion (adv.) šiaip taip
 • be after (v.) planuoti, ketinti, pasirengti, rengti, numatyti
 • be after (v.) ieškoti
 • one after the other (adv.) be sustojimo, neatsitraukiant, ištisai, be pertraukos, nesustodamas, iš eilės, be perstojo, vienas po kito
 • take after () būti panašiam į, atrodyti kaip
 • after all (adv.) pagaliau, šiaip ar taip, vis dėlto, kas bus, tas bus, galop, galų gale, baigtis tuo, kad galų gale, galiausiai
 • after the manner of () ... būdu
 • after part (n.) laivagalis
 • after tax (adv.) grynas
 • after-sales service (n.) paslaugos po prekių pardavimo
 • come after (v.) pakeisti, paveldėti
 • day after day (adv.) diena iš dienos
 • day-after-day (adj.) kasdien, kasdieninis
 • go after (v.) persekioti, vytis, sekti, nusivyti, sekioti įkandin
 • go after (v.) taikytis į
 • one after another (adv.) be sustojimo, neatsitraukiant, ištisai, be pertraukos, nesustodamas, iš eilės, be perstojo, vienas po kito, vorele, vienas paskui kitą
 • send after (v.) persiųsti
 • look after (v.) gydyti, rūpintis, prižiūrėti
 • run after () persekioti, vytis, sekti, nusivyti, sekioti įkandin
Paaiškinimas anglų kalba
 • (aft) located farther aft Similar to: aft
 • (subsequently) happening at a time subsequent to a reference time
 • (rear) behind or in the rear
Netoliese after esantys žodžiai