act lietuviškai

act vertimas 1. n 1) veiksmas, veikimas; to be in the act ofketinti ką nors (pa)daryti; 2) teatr. veiksmas; 3) poelgis, pasielgimas; 4) dokumentas; aktas; 5) darbas; 6) įstatymas; nutarimas;2. v 1) veikti; 2) elgtis; 3) vaidinti; to act as interpreter eiti vertėjo pareigas;to act the fool vaidinti kvailį; acting 1. a 1) veikiąs; 2) laikinai einąs pareigas;2. n teatr. vaidinimas

 • act a part (v.) apsimesti, despotiškai elgtis su, įsivaizdinti
 • act as (v.) vaidinti, dėtis, veikti, eiti pareigas
 • act big (v.) įsivaizdinti, begėdiškai neigti, puikuotis
 • act for (v.) veikti kieno vardu, reprezentuoti, atstovauti, pavaduoti
 • act in behalf of (v.) reprezentuoti, veikti kieno vardu, atstovauti, pavaduoti
 • act as if (v.) apsimesti, nuduoti, apsimetinėti
 • act of revenge (n.) atsikeršijimas, atkeršijimas, kerštas
 • act out (v.) vaidinti
 • action for failure to act (n.) ieškinys dėl neveikimo
 • finance act (n.) finansų įstatymas
 • act upon (v.) veikti, pradėti veikti, įsigalioti, elgtis pagal, remtis, daryti įtaką
 • play-act (v.) apsimesti, despotiškai elgtis su, įsivaizdinti
 • papal act (n.) popiežiaus bulė
 • act superior (v.) apsimesti, despotiškai elgtis su, įsivaizdinti
 • sex act (n.) lytinis aktas, sueitis, lytiniai santykiai
 • Community act (n.) Bendrijos aktas
 • act in conjunction (v.) bendradarbiauti, padėti, pagelbėti, susivienyti, drauge dirbti, suvienyti pastangas
 • act like (v.) elgtis, reaguoti
 • act of terrorism (n.) terorizmas
 • act on behalf of (v.) veikti kieno vardu, atstovauti, pavaduoti
 • put on an act (v.) apsimesti, despotiškai elgtis su, įsivaizdinti
 • put on an act () apsimesti, nuduoti, apsimetinėti
 • sexual act (n.) lytinis aktas, sueitis, lytiniai santykiai
 • Single European Act (n.) Europos bendrasis aktas
 • Trade Expansion Act (n.) Prekybos plėtros aktas
 • act on (v.) elgtis pagal, veikti, pradėti veikti, įsigalioti, vytis, persekioti, remtis
 • Civil Rights Act of 1964 1964 metų pilietinių teisių aktas
 • Glass–Steagall Act Glasso-Steagallo aktas
 • Indian Removal Act Indėnų iškeldinimo aktas
 • Telecommunications Act of 1996 JAV telekomunikacijų aktas
Paaiškinimas anglų kalba
 • (law) a legal document codifying the result of deliberations of a committee, society, or legislative body
 • (event) something that people do or cause to happen
 • (dramatic composition) a subdivision of a play, opera, or ballet Type of: dramatic composition. Part of: ballet |dramatic play |opera
 • (performance) a short theatrical performance that is part of a longer program
 • (expression) a manifestation of insincerity Type of: expression
 • (move) to perform an action, or work out or perform (an action)
 • (behave, certain manner) to behave in a certain manner; to show a certain behavior; to conduct or comport oneself
 • (performing arts) to play a role or part
 • (serve) to discharge one's duties Type of: serve
 • (act as) to pretend to have certain qualities or state of mind
 • (be) to be suitable for theatrical performance Type of: be. Similar to: playact
 • (succeed) to have an effect or outcome, often the one desired or expected
 • (be engaged, activity) to be engaged in an activity, often for no particular purpose other than pleasure
 • (dissemble) to behave unnaturally or affectedly
 • (dramaturgy) to perform on a stage or theater
Netoliese act esantys žodžiai